Keuzestage Herbestraling, hyperthermie & radiotherapie

Aanvang: 
01-01-2016
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Ziektebeelden die aan bod zullen komen zijn: recidief mamma carcinoom, angiosarcomen, melanomen en het cervixcarcinoom. 

De aios zal kennis ontwikkelen m.b.t. deze ziektebeelden; de indicatie voor herbestraling en voor radiotherapie en hyperthermie; de eventuele bijwerkingen van radiotherapie en hyperthermie en de relevante behandelprotocollen.

Tevens zal de aios kennis en vaardigheden ontwikkelen m.b.t. de technische uitvoering van de behandeling, zowel vanuit het oogpunt van de hyperthermie als de radiotherapie. 

Hyperthermie betekend letterlijk verhoogde temperatuur. Tijdens een hyperthermie behandeling wordt de tumortemperatuur verhoogt naar 40-43°C, dit maakt de chemotherapie en radiotherapie behandeling effectiever. De toegevoegde waarde van hyperthermie aan de radiotherapie en/ of chemotherapie behandeling is wetenschappelijk bewezen voor een aantal type tumoren. Ook lopen er wetenschappelijke studies naar andere toepassingen van hyperthermie. Er zijn verschillende hyperthermie technieken om de temperatuur in de tumor te verhogen, de gebruikte techniek hangt samen met de locatie van de tumor.

In het AMC wordt de temperatuur in de tumor verhoogd door middel van elektromagnetische straling. Er zijn drie verschillende apparaten aanwezig voor de behandeling van oppervlakkige tumoren, tumoren in het bekkengebied en tot slot dieper gelegen tumoren op andere locaties, zoals supraclaviculair en in de axilla. 

Voor een nadere kennismaking met de hyperthermie: www.hyperthermie.nl

Naast de klinische werkzaamheden is er veel aandacht voor de wetenschappelijke achtergronden via wekelijkse patiëntenbesprekingen en hyperthermiebespekingen.

 

 

Hoe ga ik leren?

Er zijn drie instituten radiotherapie in Nederland waar tevens hyperthermie behandelingen worden gegeven. Het AMC biedt dit onderdeel als keuze stage voor aios aan.

Communicatie en samenwerking, wetenschap en organisatie zijn de belangrijkste competenties die aangesproken worden.

Het is een poliklinische stage waarin de nadruk ligt op multidisciplinaire samenwerking en topklinische zorg. De aios zal onder supervisie intake gesprekken voeren met nieuwe patiënten, constructief overleggen met de hyperthermie behandelaren, verwijzers en collega's. De aios zal deze patiënten presenteren bij een patiëntenbespreking, waarbij het gekozen beleid toegelicht zal worden. Een actieve bijdrage in een MDO en werkgroep hyperthermie wordt van de aios verwacht.

De aios zal praktische training krijgen in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van een hyperthermie behandeling. Het plaatsen van katheters in de tumor, zodat de temperatuur in de tumor gemeten kan worden, zal daar een onderdeel van zijn. De aios zal kennis nemen van hoe de behandelrespons en toxiciteit gecorreleerd zijn aan de temperatuur tijdens de hyperthermie. De aios zal vaardigheden ontwikkelen om het doelgebied te bepalen wat hyperthermie moet ontvangen en het doelgebied wat herbestraald moet worden, maar ook hoe dit doelgebied op basis van onderzoek en eventueel PA-verslag ingetekend moet worden en hoe dit te presenteren bij een patiëntenbespreking. Aan het eind van de stage kan de aios bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor herbestraling met hyperthermie aan de hand van de indicaties en contra-indicaties.

Sollicitatie en contact

Er zijn vier stageplaatsen van drie maanden per jaar.

Stage aanvragen kunnen worden gedaan aan de opleider, Prof. Dr. L.J.A. Stalpers, AMC, B0-109, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, e-mail: l.j.a.stalpers @amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm