Differentiatiestage Virologie Viruskweek: moderne toepassingen van klassieke technieken

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Belangrijk doel van klinische virologie is snelle virusdetectie voor infectiebestrijding/controle. Met moleculaire technieken is kweek minder belangrijk maar beheersing ervan is ook in het moderne lab van grote waarde. Je kan virusisolaten in handen krijgen voor typering, gevoeligheid van een stam voor antivirale middelen fenotypisch bepalen en onbekende virussen vinden. Beheersing van kweek is essentieel bij aansturing van een virologisch kweeklab en om replicatie en pathogenese te begrijpen

Sollicitatie en contact

Eisen aan sollicitant: in opleiding tot arts-microbioloog met interesse in het deelgebied klinische virologie.

Aanmelden kan per email via de contactpersoon, dr. K.C. Wolthers (k.c.wolthers@amc.uva.nl), of de opleider, dr. L. Spanjaard (l.spanjaard@amc.uva.nl),  onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm