Differentiatiestage Vasculaire geneeskunde Vasculaire Geneeskunde

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding tot vasculair geneeskundige vindt plaats gedurende de laatste 2 jaar van de opleiding tot internist. De opleiding vasculaire geneeskunde van regio Amsterdam I wordt gecoördineerd vanuit het AMC met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en Tergooi ziekenhuis als samenwerkende opleidingscentra. Voor deze vorm is gekozen om de kwaliteit en diversiteit van de opleiding tot vasculair geneeskundige te stimuleren en verdere samenwerking op het gebied van onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek binnen de regio Amsterdam I te bevorderen. De vasculaire geneeskunde is een relatief jong en dynamisch vakgebied, hetgeen zich reflecteert in de opleiding.

 De opleiding vasculaire geneeskunde regio Amsterdam I kenmerkt zich door het leveren van een grote verscheidenheid aan vasculair geneeskundige zorg, variërend van hoog complexe tertiaire zorg tot georganiseerde protocollaire zorg. Deze verscheidenheid, die mede wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met het OLVG en Tergooi ziekenhuis, zorgt ervoor dat alle facetten van de vasculair geneeskundige zorg tijdens de opleiding kunnen worden belicht en dat toekomstig vasculair geneeskundigen worden blootgesteld aan verschillende manieren waarop de zorg is ingericht.

De afdeling vasculaire geneeskunde in het AMC is een verwijscentrum voor hoog complexe tertiaire zorg, maar heeft ook een belangrijke regionale functie waarbij vasculaire zorg wordt geleverd aan een omvangrijke multiculturele populatie. De afdeling vasculaire geneeskunde levert zorg op het gebied van trombose en hemostase, stoornissen in het lipidenmetabolisme, premature atherosclerose, hypertensie en bloeddrukregulatie, diabetes mellitus, vasculitis en vasospastische aandoeningen. Binnen het AMC werkt de afdeling vasculaire geneeskunde nauw samen met de afdelingen neurologie, vaatchirurgie, cardiologie, interventieradiologie, klinische immunologie & reumatologie en verschillende laboratoria. De afdeling vasculaire geneeskunde van het AMC heeft tevens een HKZ gecertificeerd hemofiliebehandelcentrum. Het aandachtsgebied bestaat uit verschillende deelstages en diensten. De fellow vasculaire geneeskunde participeert daarnaast ook in de diensten van de algemene interne geneeskunde. De afdeling vasculaire geneeskunde in het AMC speelt van oudsher een voortrekkersrol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en heeft een grote onderzoeksgroep van ongeveer 30-40 promovendi. Daarnaast heeft de afdeling vasculaire geneeskunde een eigen clinical trial unit (CTU) waarbinnen lopende studies worden gecoördineerd. Alle stafleden zijn wetenschappelijk zeer actief en integreren dit in de opleiding en patiëntenzorg.

De vasculaire geneeskunde in het OLVG kenmerkt zich door een zeer diverse poliklinische patientenpopulatie met een grote diversiteit aan presentaties en ziektebeelden. Het unieke van het OLVG is dat er binnen de poliklinische zorg supervisie wordt gegeven aan verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Door de combinatie van academische en perifere werkzaamheden wordt de fellow vasculaire geneeskunde beter voorbereid op toekomstige werkzaamheden. Daarnaast bestaat er intensieve samenwerking met de neurologie, vaatchirurgie, cardiologie en oogheelkunde. Multidisciplinaire besprekingen bestaan uit een aparte diabetesbespreking en vasculaire bespreking.

De vasculaire geneeskunde in Tergooi maakt onderdeel uit van de afdeling interne geneeskunde en van het center of excellence vaatzorg van Tergooi. Er bestaat een uitstekende samenwerking met de andere vaatspecialismen (cardiologie, vaatchirurgie en neurologie) en specialismen voor verwijzingen van patienten met vasculaire aandoeningen (reumatologie, oogheelkunde, gynaecologie). Er bestaat een multidisciplinair overleg met vaatspecialisten en de vasculair verpleegkundigen van alle vaatspecialismen en er is een intensieve samenwerking met de huisartsen in de regio van Tergooi, waarbij de vasculaire geneeskunde op lokatie complexe vasculaire patienten ziet.  De vasculaire geneeskunde in Tergooi is nauw verweven met de diabeteszorg, dat ook deel uitmaakt van de opleiding tot vasculair geneeskundige. De fellow participeert in het MDO met de verpleegkundigen en werkt nauw samen op de polikliniek met de vasculair verpleegkundige. Er zal ook tijd worden ingeruimd voor poliklinische diabeteszorg, met name de farmacologie van de combinatie diabetes en vaatziekten.

Hoe ga ik leren?

Het aandachtsgebied vasculaire geneeskunde in het AMC wordt gesuperviseerd door een opleidingsteam van internist-vasculair geneeskundigen die allemaal participeren in zowel de algemene supervisie als de supervisie die betrekking heeft op de eigen expertise.  De afdeling vasculaire geneeskunde kenmerkt zich door een weinig hiërarchische structuur, laagdrempelig overleg  en  een positief kritische houding, waarbij de nadruk ligt op het bekijken en creëren van mogelijkheden. Belangrijkste expertisevelden zijn hemostase en trombose; lipiden en atherosclerose;  hypertensie en bloeddrukregulatie; vasculitis en vasospastische aandoeningen en diabetes mellitus. Omdat het AMC zowel als tertiair verwijscentrum en als ziekenhuis voor de regio Amsterdam Zuid-Oost fungeert, is het zorgaanbod zeer divers, zowel met betrekking tot het soort patienten als de complexiteit van zorg. Om er voor te zorgen dat alle facetten van de vasculair geneeskundige zorg tijdens de opleiding worden belicht bestaat de mogelijkheid om een perifere stage te lopen in 1 van de 2 samenwerkende opleidingscentra, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Tergooi ziekenhuis waar de organisatie en integratie van zorg met de huisarts  meer centraal staat.  Deze individualisering van de opleiding kan plaatsvinden op basis van aanwezige hiaten en gewenste additionele kennis en vaardigheden.

Naast de verschillende besprekingen is er een wekelijks onderwijsprogramma, waarin de verschillende kennisvelden binnen de vasculaire geneeskunde worden behandeld. Multidisciplinair overleg bestaat uit de vasculaire bespreking met vaatchirurgen en neurologen, de hematologie/stollingsbespreking met de  gynecologie/verloskunde (verplicht tijdens stollingssupervisie) en klinische immunologie (verplicht tijdens VASKIR stage, verder facultatief). Niet-stagegebonden verplichte opleidingsactiviteiten zijn het ochtendrapport, het bijwonen van de PA bespreking, de in retrospectie bespreking en de CAT. Hiernaast neemt de fellow vasculaire geneeskunde deel aan de probleemoplossende bespreking (CPC), waarbij het klinisch redeneren centraal staat en participeert de fellow in de algemene diensten.

Sollicitatie en contact

Dr. B.J.H. van den Born, internist-vasculair geneeskundige (opleider)
Prof. dr. S. Middeldorp, internist-vasculair geneeskundige (plaatsvervangend opleider)

Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
Afdeling Vasculaire Geneeskunde, F4-159.2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel  020 56 66612
 b.j.vandenborn@amc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm