Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling vaatchirurgie is onderdeel van de afdeling chirurgie, welke tevens de traumatologie en de gastrointestinale- en oncologische chirurgie bevat. De kliniek werkt volledig gedifferentieerd zodat er op alle momenten een gecertificeerd vaatchirurg dienst heeft.
- Het opleidingplan SCHERP wordt stapsgewijs geïmplementeerd en alle bekende toetsmiddelen volgens CanMeds competenties zijn aanwezig binnen het VREST digitaal portfolio.
- Alle verplichte cursussen inclusief vaatdagen worden volledig vergoed.
- Voortgangsgesprekken worden systematische gehouden en vastgelegd.
- Er wordt op de afdeling vaatchirurgie veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De mogelijkheid bestaat eigen onderzoek uit te bouwen tot een promotietraject.
- Twee vaatchirurgen zijn tevens klinisch epidemioloog en bij alle besprekingen ligt de nadruk op evidence based vaatchirurgie.

Algemene onderwijs- en opleidingsbesprekingen:
- Researchbespreking: woensdag 8.00 uur, presentatie studies
- Cursorisch onderwijs: donderdag 8.00 uur, om en om door staf/AIOS
- Plenaire CAT bespreking: vrijdag 8.00 uur door AIOS 2x/mnd
- Necrologiebespreking: vrijdag 8.00 uur door A(N)IOS 1x/mnd
- Pathologiebespreking: vrijdag 8.00 uur door A(N)IOS  1x/mnd
- Complicatie bespreking: woensdag 8.00 uur 1x/2 mnd
- Refereerbijeenkomsten: lokaal 3 en regionaal 3 maal per jaar
- Opleidingsvergadering:  dinsdag 17.00 uur 1x/2mnd a(n)ios met gehele staf

Specifieke vaatchirurgische besprekingen:
- Papieren visitie: dinsdag 8.00 uur
- Vaatbespreking: woensdag 16.30 uur
- Vaat-CAT bespreking: woensdag 17.30 uur door A(N)IOS 2x/mnd
- Thoracale vaatbespreking:  donderdag 08.00 uur 2x/mnd
- Opleidingsvisite: vrijdag 08.15 uur coass/aios

Vaatchirurgen:
Dr. R. Balm, opleider vaatchirurgie
Prof. dr. D.A. Legemate, hoofd vaatchirurgie
Dr. M.M. Idu
Dr. M.J.W. Koelemay
C. Kox
M. Willems (Flevo/AMC)
L.C. Huisman (Flevo/AMC)

AMC Who is Who:
Dr. R. Balm, opleider vaatchirurgie (foto rechts)
Prof. dr. O.R.C. Busch, opleider heelkunde
Prof. dr. D.J. Gouma, hoofd afdeling chirurgie

Opleidingsetalage AMC

Organogram afdeling

Sollicitatie en contact

Eisen sollicitant:
Met succes afgeronde eerste 4 jaar van de heelkundeopleiding
Informatie over deze differentiatie:
Opleider vaatchirurgie: Dr. R. Balm (r.balm@amc.nl)
Secretariaat vaatchirurgie: 020 5667832
Opleider Heelkunde: Prof. Dr. O.R.C. Busch (o.r.busch@amc.nl)
Secretariaat chirurgie: 020 5662666
Schriftelijke sollicitatie richten aan:
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Dr. R. Balm,  vaatchirurg
Postbus 22660
1100 DD  Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm