Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het unieke van de stage is:

1. Alle bestaande, maar ook de meest innovatieve diagnostische testen en operatieve behandelingen komen aan bod.

2. Door concentratie van zorg in een expertisecentrum (Bergman Vrouwenzorg Amsterdam) is er in korte tijd veel expositie aan minder en meer complexe zorg. Er is een second opinion-poli, urologiepoli (inclusief cystoscopieen), mogelijkheid tot urodynamisch onderzoek,  seksuologiepoli, bekkenfysiotherapie. Mogelijkheid tot verrichten van botox intravesicaal en ptns behandeling voor overactieve blaas. Patienten met prolaps en/of mictie- en/of defaecatie en/of seksuele problematiek.  Zelfstandig leren verrichten van midurethrale sling en sacro-spinale fixatie en kennis nemen van mesh-chirurgie en gerelateerde complicaties in zowel operatiecomplex van Bergman te Hilversum als in Amsterdam UMC, lokatie AMC.

3. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht waarbij de aios nauw betrokken wordt.

4. Amsterdam UMC is een van de twee derde lijns urogynaecologie centra met een leerstoel urogynaecologie in Nederland.

5. Er zijn MDO's met de academische benigne gynaecologie van Amsterdam UMC, met de derdelijns seksuologie, en op de vestiging van Bergman met continentieverpleegkundige, seksuoloog, uroloog, bekkenfysiotherapeut.

6. Extra externe stages/ meedraaien met aangrenzende deelspecialismes ter verdieping is bespreekbaar en behoort zeker tot de mogelijkheden.

Hoe ga ik leren?

  • Er wordt een actieve rol verwacht.
  • Eigen poliklinische patienten, zelfstandige spreekuren, met standaard daaraan gekoppelde supervisiemogelijkheden.
  • Actief participeren aan operatieprogramma's, zowel in het operatiecomplex van Bergman te Hilversum als in Amsterdam UMC, lokatie AMC.
  • Advies tijdig contact op te nemen over in te plannen periode. Advies minimaal 3 maanden, voorkeur 6 maanden (bij fulltime contract) of langer.

 

Sollicitatie en contact

Claudia Kowalik, gynaecoloog en Alyde de Kraker, gynaecoloog
Divisie Verloskunde en Gynaecologie
Amsterdam UMC, locatie AMC H4-262
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Tel: 020-5669111; * 61778 (Kowalik) en* 29633 (de Kraker)

mailadressen: c.r.kowalik@amsterdamumc.nl en a.t.dekraker@amsterdamumc.nl

 

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm