Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het unieke van de stage is: 1. Alle bestaande, maar ook de meest innovatieve diagnostische testen en operatieve behandelingen komen aan bod. 2. Door concentratie van zorg in een expertisecentrum (Alant Vrouw) is er in korte tijd veel expositie aan minder en meer complexe zorg. 3. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht waarbij de aios nauw betrokken wordt. second opinion-poli, urologiepoli, seksuologiepoli. Patienten met prolaps en/of mictie- en/of defaecatie en/of seksuele problematiek Zelfstandig leren verrichten van TVT en sacro-spinale fixatie en kennis nemen van mesh-chirurgie en gerelateerde complicaties

Sollicitatie en contact

Dr. Jan-Paul Roovers (foto), gynaecoloog en medisch directeur Alant Vrouw Amsterdam
Divisie Verloskunde en Gynaecologie
AMC H4-205
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Tel: 020-5664456
Email : j.p.roovers@amc.uva.nl

 

Academisch Medisch Centrum

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise. Kijk voor meer informatie op onze website.

AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Onderwijs.htm