Differentiatiestage Traumachirurgie Traumatologie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Trauma Unit is onderdeel van de afdeling chirurgie, welke tevens de vaatchirurgie en de gastrointestinale- en oncologische chirurgie bevat. De kliniek werkt volledig gedifferentieerd zodat er op alle momenten een gecertificeerd traumachirurg dienst heeft.
- Het opleidingplan SCHERP wordt stapsgewijs geïmplementeerd en alle bekende toetsmiddelen volgens CanMeds competenties zijn aanwezig binnen het VREST digitaal portfolio.
  Alle verplichte cursussen inclusief traumadagen worden volledig vergoed.
- Voortgangsgesprekken worden systematische gehouden en vastgelegd.
- Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan bij de Trauma Unit. De mogelijkheid bestaat eigen onderzoek uit te bouwen tot een promotietraject.
- Een van de traumachirurgen is tevens klinisch epidemioloog en bij alle besprekingen ligt de nadruk op evidence based traumatologie.

Algemene onderwijs- en opleidingsbesprekingen:
- Researchbespreking: woensdag 8.00 uur, presentatie studies
- Cursorisch onderwijs: donderdag 8.00 uur, om en om door staf/AIOS
- Plenaire CAT bespreking: vrijdag 8.00 uur door AIOS 2x/mnd
- Necrologiebespreking: vrijdag 8.00 uur door A(N)IOS 1x/mnd
- Pathologiebespreking: vrijdag 8.00 uur door A(N)IOS  1x/mnd
- Complicatie bespreking: woensdag 8.00 uur 1x/2 mnd
- Refereerbijeenkomsten: lokaal 3 en regionaal 3 maal per jaar,
- Opleidingsvergadering:  dinsdag 17.00 uur 1x/2mnd A(N)IOS met gehele staf

Specifieke traumatologie besprekingen:
- Röntgenbespreking SEH: dagelijks 8.30 uur
- Trauma-Röntgenbespreking: maandag 11.45 uur wekelijks
- Fractuurbespreking met Orthopedie en Kinderchirurgie: maandag 16.30 uur 1x/mnd
- Morbidity & Mortality bespreking: maandag 16.30 uur 1x/mnd
- Shockroombespreking: donderdag 16.30 uur 1x/6wkn
- Trauma research bespreking: woensdag 10.00 uur 1x/mnd

Het AMC is als Level-1 traumacentrum verantwoordelijk voor de coördinatie van de traumazorg in de regio Amsterdam en de regio ten Noord-Oosten daarvan. De afstemming van de traumazorg vindt in overleg met o.a. het VUmc plaats.
TraumaNet AMC is het traumazorgnetwerk waarin 9 ziekenhuizen en andere organisaties betrokken bij de traumazorg (bijv. ambulancedienst, GHOR, revalidatiecentra, etc.) nauw met elkaar samenwerken.
Zie ook: TraumaNet AMC

Traumachirurgen:
Prof.dr. J.C. Goslings
J. Luitse
R.W. Peters
Dr. N.W.L. Schep
B.A. van Dijkman (Flevo/AMC)

AMC Who is Who:
Prof.dr. J.C. Goslings, opleider traumatologie
Prof.dr. O.R.C. Busch, opleider heelkunde
Prof.dr. D.J. Gouma, hoofd afdeling chirurgie

Opleidingsetalage chirurgie AMC

Organogram afdeling

Sollicitatie en contact

Informatie over deze differentiatie:
Opleider traumatologie:
Prof.dr. J.C. Goslings (j.c.goslings@amc.nl)
Secretariaat Trauma Unit: 020 5666019
Opleider heelkunde: Prof.dr. O.R.C. Busch (o.r.busch@amc.nl)
Secretariaat chirurgie: 020 5662666

Schriftelijke sollicitatie richten aan:
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Prof.dr. O.R.C. Busch
Afdeling chirurgie G4-113
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Voorwaarden voor sollicitatie:
Met succes afgeronde eerste 4 jaar van de opleiding heelkunde

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm