Differentiatiestage Reumatologie kinderreumatologie/immunologie

Aanvang: 
01-12-2015
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

In het LUMC functioneert de polikliniek kinderreumatologie als 2e/3e lijns verwijscentrum voor kinderen met gewrichtsklachten en systeemziekten. Op de afdeling kinderdagopname worden behandelingen met biologicals gesuperviseerd en gewrichtspuncties verricht. Op de klinische afdelingen worden consulten gedaan. Samenwerking bestaat intern met vrijwel alle kindergeneeskundige subspecialismen, de afdeling oogheelkunde, huidziekten, neurologie, orthopedie en volwassen reumatologie en extern met de kinderrevalidatie binnen het Rijnlans revalidatiecentrum. Intensieve samenwerking bestaat met de kinderfysiotherapie. Opleiding voor het deelspecialisme reumatologie/immunologie vindt geclusterd plaats met Amsterdam en Rotterdam. Wetenschappelijk onderzoek is gericht op genetische associatie tussen gevoeligheid voor jeugdreuma en ernst van de ziekte en het voorkomen van SNP’s in genen gerelateerd aan (auto)immuniteit . Daarnaast wordt een tweetal studies verricht naar de beste behandelings-strategie voor kinderen met jeugdreuma.

Hoe ga ik leren?

  • training in gedegen onderzoek van het bewegingsapparaat

  • actieve participatie in poliklinische en klinische zorg onder supervisie van staflid

  • consulten onder supervisie van staflid

  • participatie in immunologie-besprekingen

  • bijwonen van poliklinische besprekingen op de volwassen reumatologie

  • zo mogelijk uitvoeren van kniepuncties

  • in aanvulling, mede afhankelijk van interesse, mogelijkheid tot actieve rol in wetenschappelijk onderzoek

  • bezoek aan revalidatieprogramma voor kinderen met jeugdreuma

Show-and-tell

- multidisciplinaire besprekingen

- in aanvulling, mede afhankelijk van interesse, mogelijkheid tot actieve rol in wetenschappelijk onderzoek

 

 

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Sollicitatie en contact

Verdere informatie over deze stage is te verkrijgen bij dr Rebecca ten Cate, kinderarts reumatologie/immunologie; r.ten_cate@lumc.nl

 

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm