Differentiatiestage Parasitologie Klinische parasitologie

Aanvang: 
07-09-2015
Duur: 
2 maanden
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage vindt plaats op de afdeling Medische Microbiologie, een afdeling met ca 180 medewerkers. De afdeling is naar functionaliteit opgedeeld in 6 secties, waaronder de Klinische Parasitologie.

Op de sectie Parasitologie wordt met een vaste groep medewerkers veel aandacht besteed aan het verrichten van diagnostisch werk, het uitvoeren van consultatieve taken en het geven van onderwijs. Het klinisch diagnostisch werk wordt continu ondersteund door gericht wetenschappelijk onderzoek.

Hoe ga ik leren?

De stage omvat het aanleren van specifieke competenties, o.a. in diagnostiek en advisering naar de kliniek, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid bij de praktische uitvoering van het diagnostisch werk in het laboratorium. Zelf initiatief nemen voor eventueel vervolgonderzoek, en het uitdiepen van één of meerdere deelonderwerp(en) wordt sterk gestimuleerd. De aios wordt intensief begeleid door de arts-parasitoloog, de moleculair parasitoloog en de hoofdanalist van de Klinische Parasitologie. 

 

Show-and-tell

  • Vanuit de Parasitologie wordt binnen het AMC veel samengewerkt met de onderafdeling Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS.
  • De aios gaat in deze samenwerking participeren.
  • Wekelijks zijn er gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen gecombineerd met wetenschappelijke voordrachten.
  • De afdeling Medische Microbiologie organiseert daarnaast zelf wekelijks onderwijs - en refereerbijeenkomsten waar de aios aan deelneemt.

Sollicitatie en contact

De stage duurt 2 maanden. Een eventuele verlenging naar 3 maanden is, in overleg, mogelijk. De ingangseis voor de stage is het gevolgd hebben van de (ca 2 weken durende) basiscursus in de Medische Parasitologie, zoals die momenteel in het LUMC en AMC gegeven wordt.

Contact:
Dr. T. van Gool, arts-parasitoloog
Afdeling Medische Microbiologie
Sectie Klinische Parasitologie
Tel: 020-5665728 (wordt doorgeschakeld naar het sein)
Email: T.vangool@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm