Differentiatiestage Ouderengeneeskunde Ouderengeneeskunde AMC

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De vakgoep bestaat uit 5 stafleden, twee verpleegkundig specialisten en een senior onderzoeker & lector Transmurale Ouderenzorg. Daarnaast is er een HAIO, zijn er co-assistenten en een wisselend aantal promovendi. 

De onderafdeling Ouderengeneeskunde/Geriatrie in het AMC biedt alle facetten van geriatrische zorg: etiologie, preventie, diagnostiek en (dag)behandeling van complexe problematiek bij oudere patiënten.  Wij bieden topreferente multidisciplinaire patiëntenzorg op het gebied van valdiagnostiek, osteoporose, cognitieve stoornissen  (met extra expertise in cognitieve stoornissen bij migranten) en polyfarmacie. Daaronder valt ook aanpak van multiproblematiek bij hoog complexe zorg bij bijvoorbeeld niertransplantatie of TAVI patiënten. De differentiatie duurt 2 jaar, waarin u in elk geval stages neurologie (3 maanden) en ouderenpsychiatrie (3-6 maanden) doorloopt. Daarnaast behoren een zaalstage geriatrie (2-3 maanden) en/of een keuzestage tot de mogelijkheden. Consulten in het verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis, ervaring opdoen met management of palliatief team zijn tevens mogelijk. Naast patiëntenzorg wordt veel waarde gehecht aan wetenschappelijke ontwikkeling en onderwijs. Indien u (nog) geen eigen onderzoeksproject heeft, wordt tenminste een publicatie (case report) van u verwacht. Verder participeert u in de (OOR)refereerbijeenkomsten en bespreking van wetenschappelijke artikelen op de afdeling.

Eens per week is er  onderwijs ouderengeneeskunde hetgeen verzorgd wordt door respectievelijk stafleden, arts-assistenten en coassistenten. Van u wordt verwacht dat u op indeling (ongeveer 1x/2-3 maanden) het onderwijs verzorgt. 

Naast uw werkzaamheden op de afdeling ouderengeneeskunde zult u vanzelfsprekend participeren in de dienstenpoel van de inwendige geneeskunde en deelnemen aan het reguliere onderwijs. Meedraaien in het achterwachtschema van de ouderengeneeskunde behoort aan het eind van de stage tot de mogelijkheden. U volgt dagelijks het ochtendrapport inclusief bijbehorend onderwijs van de afdeling Inwendige Specialismen. 

Sollicitatie en contact

Dr. N. van de Velde, internist-geriater, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Afdeling Geriatrie/Ouderengeneeskunde, kamer F4-277. Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam tel +31 20 566 5991 fax +31 20 566 9325 e-mail: n.vandervelde@amc.nl of geriatrie@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm