Differentiatiestage Nefrologie Nefrologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De nefrologie is bij uitstek een vakgebied waarin acute en chronische zorg elkaar raken, en dat in het AMC in de volle breedte wordt uitgeoefend, inclusief alle vormen van nierfunctievervangende therapie waaronder dialyse en transplantatie. Binnen de nefrologie komen veel facetten van interne geneeskunde samen, waaronder cardiovasculaire problemen, elektrolytstoornissen, immunologie en infectie problematiek. De nefroloog is betrokken bij ernstige zieke patiënten op de intensive care én heeft nauw en intensief patiëntencontact met chronische patiënten op de dialyse en met patiënten die (recent) getransplanteerd zijn. Naast een beschouwend vak valt er binnen de nefrologie ook voldoende te “doen”: nefrologen plaatsen zelf centrale jugularis- en femoraliscatheters voor dialyse en verrichten biopten van natieve- en transplantaatnieren. Er is nauwe samenwerking met diverse andere specialismen, zoals vaatchirurgen, interventieradiologen, urologen en (nefro-)pathologen, en deze multidisciplinaire samenwerking is essentieel voor goede patiëntenzorg.

Alle bovenstaande aspecten komen in de differentiatie nefrologie aan bod in de vorm van een gedegen, veelzijdige en inspirerende opleiding.

Hoe ga ik leren?

De vakgroep nefrologie in het AMC bestaat zowel uit nefrologen in dienst van het AMC als in dienst van Dianet. De hele vakgroep maakt deel uit van het opleidingsteam en is betrokken bij de opleiding en supervisie taken. In het opleidingsklimaat staan laagdrempeligheid, een prettige en collegiale sfeer en een kritische houding naar de materie toe centraal.

Kerntaak van de nefrologie in het AMC is het transplantatieprogramma. Per jaar vinden ongeveer 130 niertransplantaties plaats, waarvan ongeveer de helft met een levende donor. Bijzonder is dat het AMC ook de niertransplantaties voor patiënten uit Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten uitvoert, het zogenaamde “transatlantische transplantatieprogramma”.

Dianet is een zelfstandig behandelcentrum waar behandeling met alle vormen van dialyse plaatsvindt: in-centrum hemodialyse, nachtelijke hemodialyse, peritoneaal dialyse en thuis hemodialyse. Met ongeveer 150 chronische dialysepatiënten heeft Dianet een van de grootste afdelingen voor nierfunctievervangende therapie binnen een academisch ziekenhuis.

Het AMC is een Amsterdams ziekenhuis en gelokaliseerd in de Bijlmer/Amsterdam Zuid-Oost. Tevens is het een tertiair verwijscentrum voor de regio Amsterdam, Noord-Holland en het Gooi. Dit maakt dat de patiëntenpopulatie een bonte mix is van allerlei afkomsten en culturen, hetgeen op de afdeling nefrologie ook duidelijk zichtbaar is. Dit multiculturele aspect geeft soms aanleiding tot specifieke problemen in de behandeling en bejegening en het maakt het werken op onze afdeling zeer afwisselend en uitdagend.

De differentiatie nefrologie duurt 24 maanden (waarvan een deel ook algemene interne geneeskunde) en is opgebouwd uit een aantal stages van enkele maanden. Daarnaast zijn er een aantal onderdelen die longitudinaal door de hele opleiding lopen, zodat ervaring kan worden opgedaan met chronische zorg, wat een belangrijk onderdeel van de nefrologie is. Dit laatste betreft poliklinisch werken (zowel post-transplantatie zorg als algemene nefrologie) en zorg voor de chronische hemodialyse patiënt.

De zaalstage vindt plaats op klinische afdeling op F7 noord waar de nefrologie 16 bedden waarbij de nadruk ligt op niertransplantatie (zowel van post-mortale als levende donoren) met bijbehorende complicaties, algemene nefrologische problemen en dialyse gerelateerde problemen.

Voor de peritoneaal dialyse (PD) stage bestaat de mogelijkheid om extra ervaring op te doen bij de relatief grote PD populatie in het OLVG onder begeleiding van Dr. C.  de Fijter, internist-nefroloog aldaar, voor zes maanden gedurende één dag per week.

Tijdens de predialyse stage doet de nefroloog in opleiding ook kennis op m.b.t de screening van potentiële nierdonoren en potentiële ontvangers van een niertransplantatie.

Sollicitatie en contact

Dr. N.C. van der Weerd, internist-nefroloog (opleider)

Prof. Dr. J.J. Homan van der Heide, internist-nefroloog (plaatsvervangend opleider)

 

Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam

Afdeling nierziekten, F4-215

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

Tel 020 56 65990

 

n.c.vanderweerd@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm