Differentiatiestage Kinderradiologie kinderradiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Emma kinderziekenhuis - AMC is een landelijk tertiair vewijzingscentrum voor tal van ziektebeelden. Naast oncologische zorg zijn ook metabole stofwisselingsziekten en de poep-poli een voorbeeld van deze expertise gebieden. Naast deze verwijsfunctie vind er ook veel eerste lijnsdiagnostiek plaats. 
Door deze mix van eerste en tertiaire lijnsdiagnostiek komt de kinderradiologie in de volle breedte van het vakgebied in aanbod.
De kinderradiologie functioneert op landelijk niveau als referentie centrum voor forensische kinderradiologie.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm