Differentiatiestage Interventieradiologie interventieradiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Interventieradiologie is een van de speerpunten binnen het AMC en de afdeling interventieradiologie is daardoor een grote afdeling met een grote variatie en hoeveelheid aan beeldgestuurde ingrepen. Veel van die ingrepen sluiten aan bij de bijzondere expertise in en de tertiaire verwijsfunctie van het AMC voor o.a.: abdominale oncologie (m.n. HPB en oesophagus/maag), niet-oncologische ziekten van darm, lever, pancreas, galwegen en cardiovasculaire pathologie. Bovendien is het AMC een groot traumacentrum.
Het palet aan interventies omvat o.a. interventies voor perifeer vaatlijden, galweginterventies, oncologische interventies en interventies bij trauma-patienten.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm