Differentiatiestage Intensive care Anesthesiologie IC

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Intensive Care volwassenen (ICvolw) van het AMC is een hoogste level IC volgens de CBO-richtlijn. De ICvolw is een gecombineerde IC (28-32 bedden) en Medium Care (MC) met 10-12 bedden. De ICvolw is mulitidisciplinair en ongeclusterd, hetgeen inhoudt dat aiossen en fellows met aandachtsgebied IC, exposure krijgen aan een breed scala van aandoeningen. Een harmonieuze samenwer¬king met de diverse poortspecialismen kenmerkt deze IC. De ICvolw is volledig toegerust om hoog complexe zorg te leveren.

De fellow doet de consulten, leert de vitaal bedreigde patiënt te herkennen en de eerste opvang te doen maar ook intensief te participeren in de verdere behande¬ling. Meer dan de helft van de opnames zijn spoedopnames. Door het multidisciplinaire karakter leert de fellow effectief te overleggen met de andere specialismen. De fellow is als een spin in het web wat betreft de zorg voor die IC patiënten waar de fellow de zorg voor heeft. De fellow leert o.a. de volgende technieken:  echo-geleid inbrengen van arteriële en centraal veneuze lijnen, intuberen, inbrengen thoraxdrains, percutane tracheostomie.

De ICvolw beschikt over een goede onderwijs structuur bestaande uit o.a. een driedaagse introductiecursus, theoretisch en bed-side onderwijs. De intensivisten hebben een multidisciplinaire achtergrond zoals interne, anesthesiologie, cardiologie en neurologie,  hetgeen een verdere verdieping in het onderwijs op de afdeling bewerkstelligd.

Introductiecursus in april en oktober. Na de introductiecursus bed-side teaching, theoretisch onderwijs, refereren verdeeld over de rest van de hele stage. De intensive care en medium care hebben een gemengde patiëntenpopulatie.  Behoudens de introductiecursus en een luchtwegstage zijn er geen aparte stages. Na de luchtwegstage worden de fellows ingedeeld in de late dienst. Na 2-3 maanden kan de fellow ingedeeld worden voor nachtdiensten. Laatste 6 maanden supervisie in de dagdienst. 
Zie ook: Bijlage introductie cursus

Sollicitatie en contact

Academisch Medisch Centrum
Secretariaat Intensive Care volwassenen, C3-324
Meibergdreef 9
1105 AZ  Amsterdam-ZO
020-5662509

Dr. R. Tepaske, opleider
020-5662509
R.Tepaske@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm