Differentiatiestage Infectieziekten Infectieziekten

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS van het AMC is een sprankelende afdeling, waarin de infectieziekten in de volle breedte op een unieke manier wordt beoefend. Voor alle gebieden zijn er stafleden met specifieke expertise. Er vindt veel basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit alles staat garant voor een zeer gedegen en inspirerende opleiding tot internist-infectioloog.

De onderafdeling Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS bestaat uit 13 stafleden, die merendeels elk specifieke expertise hebben op een van de onderdelen van HIV/AIDS, Tropische Geneeskunde of Algemene Infectiologie. 

Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling Medische Microbiologie, met wie wij samen de klinische consultatieve functies verzorgen.  Er zijn meerdere gezamenlijke wetenschappelijke en patiëntbesprekingen. Ook is er een gemeenschappelijke refereerbijeenkomst.
Op het gebied van immuundeficiënties wordt samengewerkt met de afdeling Immunologie (mw. dr. A.E. Hak) en Kinderinfectiologie (prof.dr. T.W. Kuijpers).

Op het gebied van de virale hepatitis wordt nauw samengewerkt met de afdeling Hepatologie (prof.dr U.H. Beuers). Zij superviseren mede de infectiologen-in-opleiding tijdens hun stage virale hepatitis, en er zijn gemeenschappelijke patiëntbesprekingen. 

Er zijn steeds 4 aios die het aandachtsgebied volgen. Dat houdt in dat er elk jaar 2 opleidingsplaatsen beschikbaar zijn.
In bijzondere gevallen kan het aandachtsgebied gecombineerd worden met promotieonderzoek. De opleidingsduur wordt dan naar rato verlengd.

Prof.dr. W.J. Wiersinga is hoofd van de onderafdeling Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS, prof.dr. J.M. Prins is de opleider in de differentiatiestage.

De differentiatiestage Infectieziekten maakt deel uit van de Opleiding Interne Geneeskunde AMC.
De afdeling Interne Geneeskunde is een afdeling met 7 onderafdelingen. Prof.dr. S.E. Geerlings is de opleider  interne geneeskunde, prof.dr. J.M. Prins is hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde en waarnemend opleider. 

De opleiding Infectieziekten is in 2016 gevisiteerd, waarbij weer voor 5 jaar opleidingsbevoegdheid is verkregen.

Sollicitatie en contact

Er zijn twee opleidingsplaatsen per jaar. De sollicitant dient de verplichte onderdelen van de opleiding Inwendige Geneeskunde voltooid te hebben.

Sollicitaties te richten aan de opleider,

Prof.dr. J.M. Prins
AMC, F4-218
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

E-mail: j.m.prins@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm