Differentiatiestage Hematologie Hematologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

In de hematologie gaan de ontwikkelingen razendsnel.  De vooruitgang in de moleculaire biologie heeft zich in korte tijd vertaald in nieuwe diagnostiek in behandelingen, die ook nog eens steeds specifieker worden (de zgn. 'targeted therapies'). Daarnaast is er in dit vak een zeer intensief patiëntencontact. Beide facetten maken de hematologie tot een buitengewoon boeiend specialisme. Een van de aantrekkelijke aspecten van dit vak is dat je heel zelfstandig bent. je doet als hematoloog zelf de beenmerg- en klierpuncties en je beoordeelt ze ook zelf. Je kunt dus een diagnose stellen zonder afhankelijk te zijn van andere specialismen. De microscoop blijft het vertrekpunt, maar tegenwoordig maken we ook gebruik van extra diagnostische technieken, zoals immuunfenotypering en moleculaire diagnostiek, waarbij gekeken wordt naar chromosoomafwijkingen en mutaties. Deze trias is essentieel voor adequate diagnostiek.

 

Hoe ga ik leren?

Je beoefent de hematologie in de volle breedte. In de dagelijkse praktijk zie je dat hematologen vaak uitsluitend hemato-oncologen zijn. Hoewel behandeling van patiënten met kwaadaardige bloedziekten ook in het AMC  een groot deel van het dagelijkse werk vormt, zie je in het AMC ook veel patiënten met benigne bloedziekten. Zo heeft het AMC een expertisecentrum voor sikkelcelziekte andere hemoglobinopathiëen en behandelen we veel patiënten met immuun trombocytopenie en autoimmuun hemolytische anemie. Daarnaast zijn we een actief stamceltransplantatiecentrum, waar zowel autologe als allogene stamceltransplantaties worden verricht. In de opleiding is een stage van 4 maanden opgenomen op de afdeling vasculaire geneeskunde waar naast poliklinische ervaring ook door middel van het uitvoeren van stollingsconsulten ruime ervaring wordt opgedaan met stollings problematiek. Ons translationele onderzoeksprogramma richt zich op B cel maligniteiten, met name chronische lymfatische leukemie, folliculair lymfoom, de ziekte van Waldenström en multipel myeloom, in nauwe samenwerking met de afdelingen Experimentele Immunologie en Pathologie van het AMC.

Het AMC heeft als één van de weinige opleidingsziekenhuizen in Nederland een laboratorium voor en van hematologen. Een eigen ‘scopiekamer’. Tijdens de stage die twee jaar duurt, word je continu opgeleid in het lab en bekijk je preparaten afkomstig van je eigen patiënten. Daarnaast bespreek je elke week een uur lang elkaars preparaten, zeer leerzaam en leuk.

Show-and-tell

De afdeling Hematologie in het AMC is een zeer dynamische afdeling met een uitstekende, weinig hiërarchische sfeer waar hematologie in de volle breedte aan bod komt. Er is een hecht team verpleegkundigen en artsen.  Er is grote klinische expertise op zowel het gebied van hemato-oncologie als niet-oncologische hematologie. And last but not least: je zit wel in Amsterdam, het bruisende middelpunt van Nederland!’

Sollicitatie en contact

Prof. dr. A.P. Kater (opleider), internist-hematoloog

Prof.dr. M.J. Kersten (plv. opleider), internist-hematoloog

Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
Afdeling Hematologie, F4-210
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
tel:  +31 20 566 9111

e-mail: a.p.kater@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm