Differentiatiestage Hematologie Erfelijke bloedziekten

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage vindt plaats op de afdeling Klinische Genetica.
Het aandachtsgebied erfelijke bloedziekten omvat het erfelijkheidsonderzoek en –advies bij adviesvragers en patiënten met een erfelijke bloedziekte (onder andere hemoglobinopathieën en hemofilie).

Het AMC is een landelijk expertisecentrum voor sikkelcelziekte en hemofilie. Gezien de ligging van het AMC (in Amsterdam-Zuidoost) is het niet verwonderlijk dat een grote groep patiënten met hemoglobinopathieën in het AMC onder controle is. Daarnaast is er in het AMC een hemofiliebehandelcentrum.

Sikkelcelziekte en thalassemie zijn wereldwijd de meest voorkomende autosomaal recessief erfelijke aandoeningen, waarvoor de WHO heeft geadviseerd screeningsprogramma’s te ontwikkelen.
Hemofilie komt bij alle bevolkingsgroepen even frequent voor en heeft door de geslachtsgebonden overerving en wisselende ernst, interessante en leerzame aspecten betreffende de genetische counseling en diagnostiek.

Binnen het deelspecialisme wordt veel multidisciplinair samengewerkt. De stage kan dan ook gevolgd worden binnen meerdere specialismen (klinische genetica, kindergeneeskunde, inwendige geneeskunde).

Gedurende de stage kunt u zich alle aspecten van de erfelijkheid en genetische counseling van erfelijke bloedziekten eigen maken.

In het AMC wordt de klinische genetica in brede zin uitgeoefend, waarbij andere belangrijke aandachtsgebieden onder andere zijn: cardiogenetica, oncogenetica, aanleg en ontwikkeling, neurogenetica en bindweefselaandoeningen. Het erfelijkheidsadvies wordt verricht door klinisch genetici, genetisch consulenten en arts-assistenten (niet) in opleiding. Daarnaast zijn psychosociale medewerkers betrokken en wordt veel advies in multidisciplinair verband uitgebracht.

Algemene informatie over de afdeling is te vinden op de AMC-website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/Klinische-...

Klinisch genetici die de stage begeleiden zijn:
Dr. Phillis Lakeman
Drs. Inge Mathijssen

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor één AIOS tegelijk. De begindatum wordt in onderling overleg afgesproken. De sollicitant moet het basisgedeelte van de eigen opleiding afgerond hebben en ervaring hebben met poliklinische werkzaamheden.

AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan:
Mw. Drs. I.B. Mathijssen, klinisch geneticus en plaatsvervangend opleider
Academisch Medisch Centrum
Klinische Genetica, M1
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
Tel: 020-5665281
E-mail: i.b.mathijssen@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm