Differentiatiestage Cardiovasculaire genetica Cardiovasculaire genetica

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Amsterdam UMC, locatie AMC, is één van de landelijke expertisecentra voor de erfelijke hartziekten. Er worden patiënten gezien met een (verdenking op een) erfelijke hartziekte bij henzelf of in hun familie. Er zijn counselingen in het kader van ziekten van de hartspier (cardiomyopathieën), elektrische hartziekten en plotse hartdood op jonge leeftijd door onbekende oorzaak. De cardiologen en vasculair internisten zijn nauw betrokken bij de casuïstiek. Tevens wordt wetenschappelijk onderzoek verricht door de afdelingen cardiologie en klinische genetica.

In de etalagestage worden patiënten voor erfelijkheidsonderzoek zowel op de polikliniek, op de buitenpolikliniek als in de kliniek (consulten) gezien. Er is wekelijks een patiëntenbespreking waarbij ook de cardiologen en vasculair internisten aanwezig zijn.

 

De mogelijkheid bestaat om binnen de etalagestage ook de erfelijke bindweefselziekten te belichten. Maandelijks is er een multidisciplaire poli (‘Marfanpoli’) waarbij patiënten worden gezien door de oogheelkunde, cardiologie en klinische genetica. Op deze poli worden patiënten gezien met een verdenking op een erfelijke bindweefselziekte.

 

 

Over de afdeling in het algemeen

In het AMC wordt de klinische genetica in brede zin uitgeoefend, waarbij het erfelijkheidsadvies is ondergebracht naar aandachtsgebied. Het erfelijkheidsadvies wordt verricht door klinisch genetici, genetisch consulenten en arts-assistenten (niet) in opleiding. Daarnaast zijn psychosociale medewerkers betrokken en wordt veel advies in multidisciplinair verband uitgebracht. De opleiding tot klinisch geneticus is ingedeeld in modules van enkele maanden, die veelal overeenkomen met de verschillende aandachtsgebieden.

 

Sollicitatie en contact

Sollicitatie met brief en CV schriftelijk of per email aan de hieronder genoemde contactpersoon, gevolgd door sollicitatiegesprek met in ieder geval opleider, staflid werkzaam in deelgebied en AIOS.

Contact: Mw. dr. E.A. Nannenberg, klinisch geneticus, AMC, Afdeling Klinische Genetica, Meibergdreef 15, 1105AZ Amsterdam, tel: 020-5665281, email: e.a.nannenberg@amc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm