Differentiatiestage Cardiovasculaire genetica Cardiovasculaire genetica

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het aandachtsgebied cardiovasculaire genetica omvat het erfelijkheidsonderzoek en –advies bij adviesvragers en patiënten met een (verdenking op een) erfelijke hartziekte bij henzelf of in hun familie. Deze patiëntengroep wordt gezien op een multidisciplinaire polikliniek, waarbij ook een cardioloog en vasculair internist betrokken zijn.

Het AMC is een vooraanstaand centrum op het gebied van patiëntgericht onderzoek op het gebied van primaire elektrische hartziekten, cardiomyopathieën en premature atherosclerose.

In het AMC wordt de klinische genetica in brede zin uitgeoefend, waarbij het erfelijkheidsadvies is ondergebracht in naar aandachtsgebied. Het erfelijkheidsadvies wordt verricht door klinisch genetici, genetisch consulenten en arts-assistenten (niet) in opleiding. Daarnaast zijn psychosociale medewerkers betrokken en wordt veel advies in multidisciplinair verband uitgebracht. 

De opleiding tot klinisch geneticus is ingedeeld in modules van enkele maanden, die veelal overeenkomen met de verschillende aandachtsgebieden.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie met brief en CV schriftelijk of per email aan de hieronder genoemde contactpersoon, gevolgd door sollicitatiegesprek met in ieder geval opleider, staflid werkzaam in deelgebied en AIOS.

Contact: Mw. drs. K.Y. van Spaendonck, klinisch geneticus, AMC, Afdeling Klinische Genetica, Meibergdreef 15, 1105AZ Amsterdam, tel: 020-5665281, email: k.y.vanspaendonck@amc.uva.nl

Academisch Medisch Centrum

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise. Kijk voor meer informatie op onze website.

AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Onderwijs.htm