Differentiatiestage Cardioanesthesiologie Cardioanesthesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Conform opleidingsbesluit
-Gespecialiseerde poli’s: Niet van toepassing
-Specifieke patiëntenpopulatie: Algemene cardiothoracale chirurgie
-Specifieke ingrepen: Algemene cardiothoracale chirurgie

Conform opleidingsbesluit.

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie aan afdelingshoofd Anesthesiologie.
Prof. W.S. Schlack, opleider anesthesiologie (zie foto)
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Tel: (020) 566 25 33
e-mail secretariaat: secranesthesiologie@amc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm