Differentiatiestage Bacteriologie Mogelijkheden van digitalisering in de bacteriologie: Telemicrobiologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het baclab heeft een systeem dat onderdelen van de kweek automatiseert en foto’s maakt van de platen. Analisten beoordelen deze en m.b.v. de software worden de vervolgstappen van de kweek ingezet. De foto’s kunnen elders beoordeeld worden wat de gelegenheid biedt op afstand labrondes te houden. We hebben 2-wekelijks overleg met 4 Vietnamese laboratoria. Elke deelnemer presenteert voorbereide casus die worden besproken aan de hand van foto’s van de bijbehorende kweken.

De afdeling Medische Microbiologie bestaat uit 6 secties:

Klinische Bacteriologie
Klinische Parasitologie
Klinische Virologie
Experimentele Bacteriologie
Experimentele Virologie
Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie

Sollicitatie en contact

- Aanvangmogelijkheden stage: vanaf 1 januari 2014.
- Eisen aan sollicitant: 4de of 5de jaar van de opleiding tot arts-microbioloog, goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Engelse taal.
- Aanmelden kan per email via contactpersoon:  dr. C.E. Visser (c.e.visser@amc.uva.nl) of dr L. Spanjaard (l.spanjaard@amc.uva.nl)  onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm