Differentiatiestage Algemeen Oncologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het CGOA is het grootste centrum voor gynaecologische oncologie in Nederland. Alle aspecten van dit vakgebied (ook multidisciplinair) kunnen optimaal benut worden.

Het programma biedt, afhankelijk van de gekozen duur, een combinatie van een universitair gedeelte en een gedeelte in het NKI-AVL (een categoraal ziekenhuis toegespitst op de behandeling van kankerpatiënten). Er is sprake van enige lokalisatie van patiënten per tumorsoort en aard van de behandeling. Per aios kan sprake zijn van een POP (uitschrijven).

Sollicitatie en contact

Prof. dr. G.G. Kenter (foto) secretariaat@cgoa.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm