Differentiatiestage Abdominale radiologie abdominale radiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het AMC is een tertiair centrum voor diagnostiek en behandeling van abdominale pathologie, o.a. oncologie (colorectaal, pancreas, lever, galwegen, oesophagus/maag), IBD, abdominale sepsis, pancreatitis en benigne pathologie van lever, galblaas en galwegen.
De expertise en verrichtingenpalet van de afdeling radiologie sluiten hierbij aan (o.a. echo, CT, MRI, PET-CT, abdominale interventieradiologie). De afdeling radiologie speelt een voorname rol in het zgn. Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) en neemt dagelijks deel aan de GIOCA-MDO's.
Voorts is er een drukke SEH met eigen CT-scanner in de shockroom, waar veel abdominale acute pathologie gezien wordt.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm