Differentiatiestage Erfelijke oogziekten

Aanvang: 
03-09-2018
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het aandachtsgebied ophthalmogenetica omvat het erfelijkheidsonderzoek en –advies bij adviesvragers met erfelijke oogaandoeningen bij henzelf of in de familie.
De afdeling klinische genetica en afdeling oogheelkunde werken samen in wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg op het gebied van erfelijke oogziekten. AMC-VUmc en LUMC hebben de erkenning als expertisecentrum voor retinale dystrofieën (erfelijke netvliesaandoeningen) en centrale sereuze chorioretinopathie. Op de polikliniek Klinische genetica in het AMC en in het VUmc worden daarnaast patiënten gezien met diverse andere, aangeboren en later optredende, erfelijke oogaandoeningen, bijvoorbeeld albinisme, glaucoom, microphthalmie, opticus atrofie. Het DNA-laboratorium in het AMC heeft een uitgebreid aanbod van diagnostiek voor erfelijke oogziekten, waaronder een aantal genpanels, waarmee een groot aantal genen tegelijk onderzocht kan worden.

In het AMC wordt de klinische genetica in brede zin uitgeoefend, waarbij andere belangrijke aandachtsgebieden onder andere zijn: cardiogenetica, oncogenetica, aanleg en ontwikkeling, neurogenetica en bindweefselaandoeningen. Het erfelijkheidsadvies wordt verricht door klinisch genetici, genetisch consulenten en arts-assistenten (niet) in opleiding. Daarnaast zijn psychosociale medewerkers betrokken. Veel advies wordt in multidisciplinair verband uitgebracht.

Hoe ga ik leren?

De stage kan gevolgd worden door aios klinische genetica en aios oogheelkunde. De aios zal spreekuren meedoen met zowel de klinisch geneticus als de oogarts, zodat hij/zij kennis kan opdoen van alle aspecten van de erfelijke oogaandoeningen, inclusief de genetische counseling. Hij/zij zal zoveel mogelijk counselingen zelf doen. De aios zal aanwezig zijn bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg tussen oogartsen, laboratoriumspecialisten en klinisch geneticus. Daarnaast zal de aios participeren in de algemene patiëntenbespreking van de afdeling Klinische genetica en in het lokale onderwijs aan de aios klinische genetica. Een deel van de tijd zou besteed kunnen worden aan wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

AIOS met belangstelling kunnen, per post of e-mail, een korte brief met CV zenden aan:
Mw. Dr. A.S. Plomp, klinisch geneticus en plaatsvervangend opleider
Academisch Medisch Centrum
Klinische Genetica, M0-229
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
Tel.: 020-5665281
E-mail: a.s.plomp@amc.uva.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm