Differentiatiestage Wetenschappelijk onderzoek adolescenten en psychose

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Heb je interesse in onderzoek?
Vind je psychotische stoornissen boeiend?
Wil je je bekwamen in data-analyse?
Ga je ervoor om een heldere Engelstalige publicatie te schrijven?

De zorglijn vroege psychose heeft een bruisende, collegiale onderzoeksomgeving. We doen onderzoek naar klinisch relevante variatie binnen psychotische stoornissen.

Een half jaar is tekort om een onderzoek van de grond af op te zetten. Toch kan je in die tijd een prachtige publicatie afronden omdat we beschikking hebben over data en omdat we samen met jou tot een helder en haalbaar plan kunnen komen. Daarnaast kan je ervaring opdoen in het het afnemen van onderzoeksinstrumenten.

Er zijn o.a. gegevens beschikbaar betreffende risicofactoren en het beloop gedurende de eerste drie tot vijf jaar van psychotische stoornissen en gegevens uit de Genetic Risk and Outcome of Psychosis [GROUP] project.

Je kunt natuurlijk ook een klinische stage toevoegen aan deze wetenschappelijke stage.

Misschien bevalt het zo goed dat je zin krijgt in een promotietraject.

Interesse? Neem contact op met Lieuwe de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen, verbonden aan de zorglijn vroege psychose in het AMC.

http://www.amcpsychiatrie-psychose.nl/

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm