Differentiatiestage Oncologische GE chirurgie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling gastrointestinale- en oncologische chirurgie is onderdeel van de afdeling chirurgie, welke tevens de vaatchirurgie en de traumatologie bevat. De kliniek werkt volledig gedifferentieerd zodat er op alle momenten een GE chirurg dienst heeft.
- Het opleidingplan SCHERP wordt stapsgewijs geïmplementeerd en alle bekende toetsmiddelen volgens CanMeds competenties zijn aanwezig binnen het VREST digitaal portfolio.
- Alle verplichte cursussen inclusief chirurgen- en GE-dagen worden volledig vergoed.
- Voortgangsgesprekken worden systematische gehouden en vastgelegd.
- Er wordt op de afdeling chirurgie veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De mogelijkheid bestaat eigen onderzoek uit te bouwen tot een promotietraject.
- Meerdere chirurgen zijn tevens klinisch epidemioloog en bij alle besprekingen ligt de nadruk op evidence based chirurgie.

Algemene onderwijs- en opleidingsbesprekingen:
- Researchbespreking: woensdag 8.00 uur, presentatie studies
- Cursorisch onderwijs: donderdag 8.00 uur, om en om door staf/AIOS
- Plenaire CAT bespreking: vrijdag 8.00 uur door AIOS 2x/mnd
- Necrologiebespreking: vrijdag 8.00 uur door A(N)IOS 1x/mnd
- Pathologiebespreking: vrijdag 8.00 uur door A(N)IOS  1x/mnd
- Complicatie bespreking: woensdag 8.00 uur 1x/2 mnd
- Refereerbijeenkomsten: lokaal 3 en regionaal 3 maal per jaar,
- Opleidingsvergadering:  dinsdag 17.00 uur 1x/2mnd A(N)IOS met gehele staf

Specifieke GE/Oncologie besprekingen: 
- Mammabespreking: maandag 13.00 uur
- MDL bespreking: maandag 16.45 uur
- HPB bespreking: dinsdag en donderdag 8.00 uur
- GIOCA bespreking: Colorectaal dinsdag 12.00 uur
                                 Oesofagus/maag woensdag 12.00 uur
                                 HPB donderdag 12.00 uur
- Oncologiebespreking: woensdag 16.30 uur

AMC Who is Who:
Prof.dr. O.R.C. Busch, opleider heelkunde

Opleidingsetalage chirurgie AMC

Sollicitatie en contact

Informatie over deze differentiatie:
Opleider heelkunde: Prof.dr. O.R.C. Busch (o.r.busch@amc.nl)
Secretariaat chirurgie: 020 5662666

Schriftelijke sollicitatie richten aan:
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Prof. dr. O.R.C. Busch
Afdeling chirurgie G4-113
Postbus 22660
1100 DD  Amsterdam

Voorwaarden voor sollicitatie: met succes afgeronde eerste 4 jaar van de opleiding heelkunde.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm