Differentiatiestage Sociale pediatrie Sociale pediatrie: op vier gebieden kennis verwerven over interactie tussen psyche en soma; een verrijking van de kennis en kunde van iedere kinderarts

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage verbreedt de manier waarop je als kinderarts de rest van je carrière naar kinderen en hun ouders zult kijken. Alle gebieden zijn van belang voor iedere kinderarts en komen tijdens de opleiding nauwelijks aanbod. De sociale pediatrie wordt in zijn volle omvang uitgeoefend.
De afdeling heeft 4 speerpunten:
- Psy-Med Unit: “Functionele klachten: wanhoop? Van onbegrip naar inzicht!" Aanpak van ernstig invaliderende onverklaarde lichamelijke klachten, gezamenlijke intakes met de kinder- en jeugdpsychiatrie.
- Infant Mental Health: “De ouder-kind interactie als patiënt. Een nieuwe en noodzakelijke ontwikkeling binnen de kindergeneeskunde.” Aanpak van voedingsproblemen op de jonge leeftijd (0-3 jaar), gezamenlijke intakes met Nederlands Psychoanalytisch instituut.
- Somatische zorg voor oudere kinderen met een eetstoornis. Patiënten met een eetstoornis, m.n. anorexia nervosa en eetstoornis niet anderszins gespecificeerd worden in principe bij de eerste intake gezamenlijk met de kinder- en jeugd psychiatrie beoordeeld. Daarna volgt somatische zorg op maat.
- Aanpak en preventie van kindermishandeling. In het AMC is een transmuraal multidisciplinair Team Kindermishandeling actief. Dit Team geeft rechtstreekse steun bij vermoedens van kindermishandeling, intervisie, organiseert onderwijs en verricht wetenschappelijk onderzoek. Er is een maandelijkse teamvergadering, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn (AMK, Raad van Kinderbescherming, etc.). Per week kan door de stagiair een poliklinische beoordeling worden verricht van ongeveer 3-5 kinderen/gezinnen.

- Twee kinderartsen sociale pediatrie, twee fellows sociale pediatrie, teamcoördinator TKM (basisarts), orthopedagoog gespecialiseerd in seksueel misbruik, coördinator vakgroep.
- Arts-assistenten zullen gedurende hun stage gesuperviseerd worden door de sociaal pediaters/fellows sociale pediatrie. Wekelijks is er een intervisie waarbij zowel praktische zaken als patiëntgebonden zaken besproken worden.

Sollicitatie en contact

- 1 stage plek
- Gemotiveerde arts-assistent, die zich verder wil bekwamen op het gebied van de Sociale Pediatrie en niet opziet tegen communicatie met complexe gezinnen en die zijn/haar functioneren binnen een multidisciplinair team wil verbeteren.
- Aanmelden kan per email via contactpersoon:  A.H. Teeuw, kinderarts,  e-mail: a.h.teeuw@amc.nl, tel.: 020 566 8174
-  Onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm