Differentiatiestage Neonatologie Intensive Care Neonatologie: profilering

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling heeft meerdere speerpunten.

 • Non-invasieve pulmonale ondersteuning
 • Closed loop zuurstoftherapie (CLiO2)
 • Surfactant door middel van MIST-procedure (Minimal Invasive Surfactant Therapy)
 • Primair beademing dmv High Frequency Oscillation met open long principe
 • Zelfstandig verrichten van echografie van het cerebrum, cerebellum en hart
 • Kindercardiologisch centrum, samen met het LUMC en het VUmc. Opname en stabilisatie op onze NICU na  de  geboorte bij neonaten met congenitale hartgebreken
 • Kinderchirurgisch centrum, samen met het VUmc
 • Grote en goed georganiseerde polikliniek voor de lange termijn follow-up
 • Werken aan de hand van het Evidence Based Medicine-principe
 • Ethische dilemma’s bespreken volgens vast stramien (moreel beraad)
 • Ontwikkelings- en familie-gerichte zorg als verpleegkundig speerpunt
 • Uitgebreid klinisch en poliklinisch wetenschappelijk onderzoek met als speerpunten neonatale pulmonologie, lange termijn uitkomsten en initieren/participeren in landelijke multicenter studies (STOP-BPD, Pharmacool).

Sollicitatie en contact

Voor inlichtingen en sollicitaties kan je via mw. T Bol-Hommes, neostaf@amc.uva.nl of 020-5666568, contact opnemen met Mw. dr. L. van Toledo-Eppinga, chef de clinique van de afdeling.

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm