Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie in de algemene pediatrische praktijk

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Groot en divers patiëntenaanbod van eerste- tot derdelijns pathologie.

Kwaliteitsbeleid
SetQ beoordeling en feedback voor stafleden. Visitatie is verricht in 2008 en de opleiding is verlengd tot 2013 (neurologie), visitatie kindergeneeskunde volgt in 2012. Multidisciplinair overleg vindt plaats met de disciplines neurochirurgie, radiologie, pathologie, klinische immunologie en reumatologie, neonatologie en binnen de poli neuromusculaire ziekten bij kinderen met diverse disciplines.
In het Emma Kinderziekenhuis AMC is een lange traditie van patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de kinderoncologie, inflammatoire darmziekten, translationeel onderzoek, metabole ziekten, sikkelcelziekte, HIV en onderzoek naar de lange termijn gevolgen van het chronisch ziek zijn voor zowel kind als gezin/omgeving.
Wetenschappelijk onderzoek op de afdeling neurologie vindt plaats in drie thema's: infectie & inflammatie, cerebrovasculaire ziekten en bewegingsstoornissen. Bij de laatste groep patiënten wordt tezamen met de neurochirurgie en psychiatrie toonaangevend onderzoek met behulp van deep brain stimulation verricht.
Op de kindergeneeskunde zijn de thema’s: oncologie, neuroscience, immunologie en infectie, maag/darm/lever (obstipatie en metabole aandoeningen.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage/ aantal plekken
Met ingang van 2012, 1 plek voor een 6 - 12 maanden stage.    
Eisen aan sollicitant:
De kandidaat dient tenminste 3 jaar opleiding in de kindergeneeskunde met succes te hebben volbracht.
Procedure
Wij zien uw sollicitatiebrief met CV en aanbevelingsbrief met belangstelling tegemoet. S.v.p. sturen naar prof. dr. B.T Poll-The (b.t.pollthe@amc.nl) of Prof. Dr. A.P. Bos (a.p.bos@amc.uva.nl).
Contactgegevens secretariaat: 020-5667508
Adres: Emma Kinderziekenhuis AMC, H7-260, postbus 22700, 1100 DE Amsterdam

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm