Differentiatiestage Kinderlongziekten Kinderlongziekten en allergie

Aanvang: 
01-08-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze differentiatiestage ben je werkzaam op de polikliniek en diverse klinische verpleegafdeling en intensive cares. Je zult je eigen spreekuren en consulten kunnen doen. Bovendien ben je aanspreekpunt voor huisartsen en algemeen kinderartsen uit de periferie. Op deze manier heb je een optimale blootstelling aan alle facetten van de kinderlongziekten. Aan het eind van de stage zul je diverse vaardigheden verder hebben ontwikkeld en kennis over kinderlongziekten over de gehele linie hebben uitgebreid. Deze stage kan fungeren als voorbereiding op een fellowship kinderlongziekten of ter verdieping in het deelspecialisme voor toepassing in de algemene pediatrische praktijk. Specifieke vaardigheden en kennis die je zult opdoen tijdens deze stage zijn:

 • evaluatie en behandeling van pulmonale klachten en problemen waaronder: recidiverende luchtweginfecties, chronisch hoesten, "het piepende kind", congenitale malformaties, onverklaarde dyspnoeklachten, astma, (gecompliceerde) pneumonie etc

 • evaluatie en behandeling van astma in de diverse gradaties, variërend van mild tot moeilijk behandelbaar astma en therapieresistent astma

 • evaluatie en behandeling van inhalatieallergieën (anamnese, interpretatie aanvullend onderzoek allergische rhinitis, allergisch astma, immunotherapie subcutaan/sublinguaal)

 • evaluatie en behandeling van voedselallergie (anamnese, interpretatie van sensibilisatie-onderzoek, voedselprovocaties)

 • indicatiestelling voor longfunctieonderzoek en interpretatie van spirometrie, plethysmografie (bodybox), diffusiestoornissen, provocatietesten (inspanning, metacholine) en ergometrie.

 • interpretatie van beeldvorming van longen, hart en mediastinum (X-thorax, CT-thorax)

 • indicatiestelling voor bronchoscopie (flexibel en star)

Hoe ga ik leren?

Je wordt dagelijks gesuperviseerd door een kinderlongarts die laagdrempelig een vast aanspreekpunt is. Je zult de consulten op de intensive-cares en diverse verpleegafdelingen doen en wordt hierbij begeleidt afhankelijk van opleidingsniveau.

 • je beoordeelt longfunctieonderzoek zoals aangevraagd door de algemeen kinderartsen. Elke longfunctie zal je bespreken met een superviserend kinderlongarts.
 • er is gelegenheid in aanvulling op reguliere radiologiebesprekingen eens per week samen met een kinderradioloog beoordeling van een serie X-thorax en CT-thorax te doen
 • er is vrijwel wekelijks een bronchoscopieprogramma waarbij je kunt meekijken. Daarnaast is er gelegenheid zelf te oefenen op een Symbionix bronchoscopiesimmulator.
 • wekelijks poliklinisch spreekuur kinderlongziekten. Hier zie je zelfstandig nieuwe patiënten en controlepatiënten die je bespreekt met een kinderlongarts
 • wekelijks poliklinisch spreekuur kinderallergologie. Hier zie je zelfstandig nieuwe patiënten en controlepatiënten die je bespreekt met een allergoloog
 • wekelijks poliklinisch spreekuur cystische fibrose. Dit is een multidisciplinair spreekuur waarin je kunt participeren en zelfstandig CF-patiënten kunt zien.
 • wekelijkse besprekingen: patiëntbespreking, researchbespreking, journalclub, tussen-de-middag onderwijs arts-assistenten
 • maandelijkse besprekingen: moeilijk behandelbaar astma poli, radiologiebespreking, immunologie/pulmonologie bespreking, CF-centrumoverleg
 • er is een mogelijkheid in samenwerking met het VUmc het diagnostisch spreekuur en multidisciplinair poliklinisch spreekuur primaire ciliaire dyskinesie bij te wonen
 • er is een mogelijkheid in samenwerking met KNO-heelkunde het diagnostisch laryngotracheomalaciespruukuur bij te wonen

Participatie in de dienst voor de kinderlongziekten is een mogelijkheid, maar geen vereiste.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

Als je interesse hebt in een differentiatiestage kinderlongziekten in onze kliniek kun je voor een kennismakingsgesprek contact met ons opnemen:

Contactpersoon:
Mevr. A. van der Wurff
Secretariaat kinderlongziekten
e-mail: a.veenstra@amc.uva.nl
telefoon: 020-5662851

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm