Differentiatiestage Infectieziekten/immunologie Infecties in perspectief: meer dan griep alleen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kinderhematologie/immunologie/infectiologie staat voor topreferente zorg aan kinderen met aangeboren- en chronische ziekten van het bloed, waarbij ontstekingsreacties, afweerstoornissen, auto-immuniteit en stollingsstoornissen centraal staan. De incidentie van ziektebeelden loopt sterk uiteen. Kennis van zaken en pathofysiologisch redeneren zijn belangrijk. In de afdeling Kinderhematologie, immunologie, infectiologie gaat 'evidence based medicine' gepaard met de uitdaging om nieuwe inzichten te verkrijgen en toe te passen.

Algemene informatie van de afdeling en inbedding in Amsterdam:
- De afdeling KHI bestaat sinds 1998 en beslaat een breed en deels overlappend werkterrein van verschillende subspecialistische zorggebieden: benigne kinderhematologie, kinderinfectieziekten, kinderimmunologie en kinderreumatologie.
- Het immunologische speerpunt “Innate Immunity & Inflammation” brengt cohesie binnen de groep. Infectieziekten en afweerstoornissen, auto-immuniteit en ontsteking, vasculaire en reumatische aandoeningen, ze hebben samenhang tussen de vele afwisselende diagnostische en behandelingstechnische aspecten van de patiëntenzorg binnen de KHI.
- Kennis en toepassing van antimicrobiële behandelingen, immuunsuppressie, vatbaarheid en ernst van (banale) infectieziekten en de vaak multidisciplinaire teambehandeling (zoals bij HIV-infectie) zijn een waardevolle aanvulling voor de KHI als geheel.
- Efficiëntie en zorg is door het samengaan van de onderdelen benigne hematologie, infectieziekten, immunologie en reumatische aandoeningen op een hoger plan gebracht.
- Met het brede samenwerkingsverband in Amsterdam (samen met VUmc en Sanquin Research Instituut) is de zorg en diagnostiek binnen de regio duidelijk gestalte gegeven en wordt optimale synergie nagestreefd met een vaste groep stafleden/kinderartsen.
- Er bestaan duidelijke multidisciplinaire overlegstructuren in het AMC met de volwassen Infectiologie en Medische Microbiologie. 

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvangmogelijkheden stage, vanaf 1 oktober 2011: max. 2 plekken voor de infectieziekten/immunologie.
- Eisen aan sollicitant: communicatief vaardig, bewezen interesse in vakgebied en positieve referentie(s); onderzoekservaring of buitenland-ervaring strekken tot voordeel.
- Aanmelden kan per email of via contactpersoon:  prof.dr. Taco Kuijpers of dr. Dasja Pajkrt, kinderarts/infectioloog-immunoloog, e-mail: khi@amc.nl : 020 566 2727. Onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm