Differentiatiestage Hematologie Kinderreumatologie: als de motor niet loopt; over ontsteking en gewrichtsschade

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De onderafdeling Hematologie, Immunologie en Infectiologie verzorgt topreferente zorg aan kinderen met benigne hematologische aandoeningen, infectieziekten/HIV, immuunstoornissen en autoimmuunziekten/jeugdreuma. Het EKZ is ondermeer een expertisecentrum voor autoimmuunziekten, vasculitis zoals M. Kawasaki, en jeugdreuma. Behandeling van deze aandoeningen vindt plaats volgens (inter)nationale, liefst ‘evidence-based’ richtlijnen. Soms ontbreekt deze en moeten we zelf de ‘evidence’ zoeken. Dat maakt het vak spannend. Deze stage richt zich voornamelijk op jeugdreuma (meer dan 500 patiënten in zorg), maar ook op autoimmuun-ziekten in bredere zin. Jeugdreuma komt relatief veel voor, meer dan kinderartsen denken. Het kan lastig zijn te bepalen of een kind jeugdreuma heeft: hoe ernstig, is het toch een infectie of reactief, bestaat er een onderliggende (immuun)ziekte? Het gewrichtsonderzoek is voor veel kinderartsen lastig, omdat er te weinig expositie is tijdens de algemene opleiding, en deze vaardigheden niet genoeg geoefend kunnen worden. In het Emma Kinderziekenhuis AMC en Reade is een groot cohort opgebouwd van patiënten met alle mogelijke autoimmuunziekten (AIZ), van oligoartculaire JIA, tot systemische JIA, juveniele dermatomyositis en sarcoidose. Dit cohort is snel groeiende, wat een grote dynamiek geeft. De kinderreumatologen in het Emma Kinderziekenhuis AMC werken tevens in Reade (lokatie Jan van Breemen Instituut), een tweedelijns centrum in Amsterdam, dat zich exclusief op de behandeling van reuma en aanverwante ziektes richt. De samenwerking in het multidisciplinaire kinderteam van Reade leidt tot een optimale zorg voor het kind met reuma of AIZ. In deze stage leer je welke parameters je kunt gebruiken bij de opsporing van autoimmuunziekten zoals jeugdreuma, hoe je de juiste diagnose stelt, en welke behandeling erbij hoort. Voor de rest van je carrière zul je in staat zijn een goed onderzoek van de gewrichten uit te voeren, een expertise die door de meeste collega’s niet wordt gedeeld. Het interessante bij autoimmuunziekten als jeugdreuma is: we weten hoe het eruit ziet, we weten welke cellen ervoor verantwoordelijk zijn, maar we weten niet hoe het ontstaat en waarom. Je leert in deze stage dus veel over ontsteking en infectie, immunologie, maar ook over het nut van beeldvorming (MRI-scans) en behandeling van een spectrum aan inflammatoire ziektebeelden. Beeldvorming staat in het Emma Kinderziekenhuis AMC centraal bij het verbeteren van diagnostische tools voor het kind met reuma. Een aantal lopende onderzoeken heeft als focus de rol van nieuwe technieken bij MRI’s van gewrichten van kinderen, uiteraard in zeer nauwe samenwerking met de afdeling radiologie. MRI’s en conventionele opnames worden elke twee weken bekeken en besproken tijdens een gezamenlijke bespreking van kinderreumatologen en skeletradiologen.

Algemene informatie van de afdeling en inbedding in Amsterdam:
- De afdeling KHI bestaat sinds 1998 en beslaat een breed en deels overlappend werkterrein van verschillende subspecialistische zorggebieden: benigne kinderhematologie, kinderinfectieziekten, kinderimmunologie en kinderreumatologie.
- Het immunologische speerpunt "Innate Immunity" brengt cohesie. Autoimmuniteit en ontsteking, vasculaire en reumatische aandoeningen, ze hebben veel samenhang met de diagnostische en behandelingstechnische aspecten binnen de KHI.
- Kennis en toepassing van immuunsuppressie, vatbaarheid voor infectieziekten, en multidisciplinaire teambehandeling zijn een waardevolle aanvulling voor de KHI als geheel. Efficiëntie en zorg is door het samengaan van de onderdelen benigne hematologie, infectieziekten, immunologie en reumatische aandoeningen op een hoger plan gebracht.
- Wat betreft behandeling van jeugdreuma bestaat een breed samenwerkingsverband in Amsterdam (samen met VUMC en Reade = voormalig Jan van Breemen Instituut). De zorg binnen de regio heeft duidelijk gestalte gegeven met optimale synergie door de invulling met een aantal vaste stafleden (kinderartsen).
- Er bestaan multidisciplinaire overlegstructuren op het AMC en Reade met de Volwassen Reumatologie en Kinderrevalidatie.
- De afdeling Revalidatie is een belangrijke partner in de begeleiding van spier- en gewrichtsaandoeningen (van reumatische aandoeningen tot hemofilie binnen de KHI).
- Operatieve ingrepen aan gewrichten en skelet vinden in het AMC plaats (afdeling Orthopedie).

Sollicitatie en contact

- Aanvangmogelijkheden stage, vanaf 1 oktober 2011: 1 tot 2 plekken voor de reumatologie/immunologie.
- Eisen aan sollicitant: communicatief vaardig, bewezen interesse in vakgebied, positieve referentie(s), onderzoekservaring of buitenland ervaring strekken tot voordeel.
- Aanmelden kan per email of via contactpersoon:  Prof. dr. Taco Kuijpers, dr. Merlijn van den Berg of dr. Marion van Rossum; e-mail: khi@amc.nl : 020 566 2727, onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm