Differentiatiestage Hematologie Hematologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De onderafdeling hematologie verzorgt topreferentiezorg aan kinderen met benigne hematologische aandoeningen, waarbij de zorg geleverd wordt door een multidisciplinair team. Er is oog voor het hele kind. Het EKZ is het landelijk expertisecentrum voor sikkelcelziekte, hemofilie en trombose waarbij de behandeling van deze aandoeningen plaats vindt volgens nationale-, en internationale 'evidence based' richtlijnen. Wij zij een hecht, sterk team met uitgebreide expertise, waarbij het leveren van hoge kwaliteit van zorg en klinisch onderzoek zeer belangrijk is.

Gespecialiseerde poli's
Hemofiliepoli, Sikkelcelpoli, Benigne Hematologie poli en Trombose poli.

Specifieke patiëntenpopulatie
250 sikkelcel en thalassemie patiënten , 100 hemofiliepatienten, 100 M v Willebrand , 50 chronische ITPetc.

Specifieke ingrepen
Beenmergpunctie, Genetische counseling. Hemostase lab.

De onderafdeling kinderhematologie vormt samen met de afdeling immunologie en infectieziekte de KHI afdeling. Er is een grote kruisbestuiving tussen de verschillende pijlers van deze afdeling, zowel op patiëntenzorg gebied als ook op onderzoek. In totaal zijn er 10 stafleden, waarvan 4 kinderhematologen (in totaal 2,9 fte), 2 sikkelcelverpleegkundigen, 4 hemofilieverpleegkundigen , een genetisch consulent, maatschappelijk werkende. De arts-assistent zal na een inwerkperiode zoveel mogelijk zelfstandig een plan van aanpak (diagnostiek en behandeling) maken.
Er is altijd 1 van de 4 stafartsen gekoppeld aan de arts-assistent.

Sollicitatie en contact

Aanmelden kan per email via contactpersoon: Dr. M. Peters, kinderarts/hematoloog.
E-mail: m.peters@amc.nl, tel.: 020 566 2727.
Onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

 

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm