Differentiatiestage Global child health: Een essentieel onderdeel in de opleiding tot volwaardig kinderarts

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen het AMC is de tropische kindergeneeskunde decennia lang een speerpunt geweest. Het EKZ heeft hierop ingehaakt door in 1999 een buitengewoon hoogleraar aan te stellen als hoofd van de Global Child Health Group: professor Bernard Brabin. Door samenwerking heeft de Global Child Health Group zich ontwikkeld als expertisecentrum voor wat betreft onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. De Global Child Health Group staat onder leiding van Prof. Bernard Brabin en werkt intensief samen met de Infectie-immuno-hematologie afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC en met het Amsterdam Institute of Global Health and Development (AIGHD) was een overkoepelende organisatie is voor Global Health binnen het AMC.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvangmogelijkheden stage, aantal plekken: 2 x per jaar (01/01 en 01/07).
- Eisen aan sollicitant: motivatie brief + CV (beide in het Engels).
- Aanmelden kan per email via contactpersoon: Dr. M. Boele van Hensbroek, kinderarts, coördinator Global Child Health Group, e-mail: m.boele@amc.nl . tel.: 020 - 566 8802. Onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm