Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule, samen beter.

Duur: 
6 maanden
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Word een kinder- en jeugdpsychiater waar je u tegen mag zeggen

Je hart ligt bij kinder- en jeugdpsychiatrie. Op dat vakgebied wil je tot de beste gaan behoren. Denk daarom aan een opleidingsplaats als AIOS bij de Bascule. Hét Academisch Centrum kinder- en jeugdpsychiatrie te Amsterdam. Hier maak je kennis met kinder- en jeugdpsychiatrie in de volle breedte. Speerpunten zijn forensische jeugdpsychiatrie, gedragsstoornissen, trauma en angst/dwang/tics en gezinsproblematiek.

Dr. Pieter Troost is opleider, Dr. Chaim Huyser is plaatsvervangend opleider. Er wordt nauw samengewerkt met de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC (hoofd Dr. Ramon Lindauer) en het VUmc (hoofd Professor Dr. Arne Popma). Door deze samenwerking zijn er veel mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de opleiding.

Per jaar is er slechts plaats voor 6 nieuwe AIOS. Daarnaast is het mogelijk om 6 maanden stage te lopen als onderdeel van je basisopleiding psychiatrie.

Hoe ga ik leren?

Ons opleidingsprogramma houdt zoveel mogelijk rekening met je wensen, niveau en interesses. Je komt in een team van topklinische specialisten op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Een ervaren en in veel gevallen gepromoveerde collega staat je bij gedurende je opleiding of stage. En als je je blik wilt verbreden: stageplaatsen in het buitenland behoren tot de mogelijkheden. Als de subsidie aanvraag is gehonoreerd, kunnen wij op elk gewenst moment aansluitend op je opleidingschema de stage starten. Naast een fulltime aanstelling bieden wij ook de mogelijkheid tot een parttime stage van 32 uur per week. Voor het technisch theoretisch deel van de opleiding werken wij samen met Triversum in Alkmaar.

De opleiding bij de Bascule biedt een twaalftal stages die de kinder- en jeugdpsychiatrie in de volle breedte bestrijken. 
De Bascule richt zich op de volgende domeinen:
- Emotionele stoornissen, waaronder het centrum voor Dwang, Angst en Tics en het centrum voor borderline
- Trauma en Hechting, waaronder de Psychiatrische Gezinsbehandeling en Therapeutische Gezinsverpleging
- Forensische problematiek en complexe gedragsstoornissen
- Psychiatrische problematiek bij LVB
- Autisme spectrum stoornissen en psychosen
- Lichamelijk onverklaarde klachten.

Show-and-tell

Werk op een wereldplek
Als AIOS ga je werken in de hoofdstad van Nederland. Die kwalificatie gaat ook op voor het vakgebied kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier vind je alles dat het vak (en het leven) interessant maakt. Je werk speelt zich af in onze klinische-, deeltijd- en poliklinische voorzieningen van de Bascule. Onze hoofdlocaties zijn Rijksstraatweg 145 in Amsterdam-Duivendrecht en  Meibergdreef 5 op het AMC terrein in Amsterdam Zuid-Oost.  Consultatie wordt geboden aan het AMC, een JJI (justitiële jeugdinrichting) en een besloten behandelcentrum. De AIOS draaien samen met de ANIOS  als voorwacht mee in de dienstenpoule voor de avond-, nacht- en weekenddiensten voor alle afdelingen van de Bascule.  Dit is een poule met een ruime bezetting, waardoor het meestal mogelijk is je slechts 1 tot 1,5 maal per week voor de avond of nacht in te roosteren. Wij bieden onze specialistische zorg voor de regio Amsterdam e.o. en bieden daarnaast topklinische zorg voor patiënten uit heel Nederland.

Ook interessant
Beloning is conform de CAO GGZ. Bij een fulltime aanstelling is er naast je salaris jaarlijks een opleidingsbudget van 2.000 euro beschikbaar voor stages, het bezoeken van symposia, een internationaal congres en/of bijdrage aan studieboeken. Je ontvangt 8% vakantiegeld en een eindejaars uitkering. Het is mogelijk om een ziektekostenverzekering met korting af te sluiten.

de Bascule

Sollicitatie en contact

Kom de sfeer proeven
Ons  team heet je van harte welkom om eens de sfeer te komen proeven. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Marieke de Moel, opleidingscoördinator kinder- en jeugdpsychiatrie,  tel: 020 – 8901678/ 06 14873560. Mail naar opleiding.kjpsychiater@debascule.com of kijk op onze site.

Neem direct de stap
Direct solliciteren mag natuurlijk ook, stuur je sollicitatie met CV onder vermelding van 'AIOS' naar:sollicitatie@debascule.com

De Bascule, samen beter.

 

 

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm