Spoedeisende hulp arts in het Westfriesgasthuis

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

De opleidingsgroep Spoedeisende Geneeskunde van het Westfriesgasthuis bestaat uit 9 SEH-artsen. Zowel de medisch manager van de SEH, de opleider als de plaatsvervangend opleider is SEH-arts.

Over de opleiding

Onze relatief jonge opleiding (erkenning vanaf 2013) is door SEH-artsen KNMG opgezet, waarbij zowel het opleiderschap als het plaatsvervangend opleiderschap door een SEH-arts KNMG wordt verzorgd. Naast het standaard curriculum richten wij onze opleiding specifiek op de ontwikkeling en versterking van de individuele kwaliteiten van de AIOS binnen de opleidingsgroep, waarbij wij o.a. door middel van extra cursussen, skillstrainingen, keuzestages, supervisiestages en externe (buitenland)stages de AIOS op een zo hoog mogelijk niveau proberen te brengen.

Kwaliteit

De PDCA-cyclus is een geintegreerd onderdeel van onze opleidingsstructuur. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van D-RECT, SETQ, TEAMQ, IFMS (VREST), digitaal opleidings portfolio (EPASS) en evaluaties van stage en onderwijs. Onze afdeling heeft een eigen kwaliteitshandboek met daarin een duidelijk vast omschreven kwaliteitsbeleid van onze afdeling.

Best practice

Onze vakgroep is als een van de eersten in 2008 gestart met het scholen in en verrichten van Spoedechografie. Daarmee is een brede basis aan kennis en ervaring aanwezig op dit belangrijke aspect van de Spoedeisende Geneeskunde. Wij bieden daarom sinds enkele jaren keuze stages Spoedechografie aan voor AIOS afkomstig uit andere opleidingscentra. Daarnaast is er ruime en langdurige ervaring met PSA bij zowel volwassenen als kinderen vanaf 2007 en hebben wij FOAM (Free Open Access Meducation) integraal onderdeel van onze opleiding gemaakt. Door het brede palet aan taken, skills en verantwoordelijkheden die de SEH-arts heeft binnen het WFG is het WFG een ideale plek om het vak in de praktijk te leren. Daarom bieden wij supervisie stages aan voor AIOS in het laatste half jaar van hun opleiding. Zie voor meer informatie onze opleidings-website.http://www.segwfg.nl

Leden van de opleidingsgroep zijn vertegenwoordigd in de NVSHA (voorzitterschap richtlijnencommissie, bestuur concilium SEG, bestuur plenaire visitatiecommissie, kerngroep curriculum herziening en lidmaatschap sectie spoedechografie, kindermishandeling), het medisch management van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en zijn instructeur in voor de spoedzorg relevante cursussen zoals ATLS, APLS, ALS, RACE, DEUS, MedicALS en STARtclass.

Wetenschap

De opleidingsgroep werkt evidence based en is in 2015 gestart met het opzetten van een onderzoeksprogramma en netwerk genaamd RESPECT EM!. Onderdeel hiervan is samenwerking met academische centra in Nederland en de USA en participatie in (internationale) multi center trials. Als onderdeel van onze wetenschappelijke structuur zijn er co-assistenten die bij ons hun wetenschappelijke stage lopen met onderzoek op het gebied van de Spoedeisende Geneeskunde. Zie voor meer informatie onze RESPECT EM! website.

http://respectem.com

De SEH van het Westfriesgasthuis

Onze moderne volledig digitale SEH beschikt over 17 gemonitorde behandelplaatsen, waaronder 2 shockrooms. De NIAZ en MediRisk geaccrediteerde afdeling werkt met het VMS veiligheidsprogramma en maakt integraal onderdeel uit van het level-2-traumacentrum, level-2-intensive care, acute vaatchirurgie en het trombolysecentrum Westfriesgasthuis. In de traumaregio TraumaNet AMC heeft het Westfriesgasthuis een groot aandeel in de traumaopvang. De SEH zorg kenmerkt zich door relatief weinig eerstelijns zorg en heeft een opnamepercentage van rond de 30%.

Het Westfriesgasthuis ligt op een steenworp van Amsterdam (een half uur met de auto en het ziekenhuis ligt aan het NS station).

Onze AIOS Spoedeisende Geneeskunde (SEG) zijn werkzaam in een multidisciplinair team dat momenteel bestaat uit 9 ambitieuze SEH-artsen KNMG afkomstig van diverse opleidingen in het land, AIOS SEG (1e/2e/3e jaars), ANIOS SEG, HAIOS, keuze co-assistenten, verschillende poortspecialisten en hun AIOS, SEH-verpleegkundigen en receptionistes. Samen staan we garant voor kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke acute zorgverlening. Het Westfriesgasthuis heeft een groot eigen adherentiegebied met veel patiënten afhankelijk van ons ziekenhuis voor hun acute zorgvragen. Hierdoor heeft onze SEH een spilfunktie in de regio en is door Zorgverzekeraars Nederland gedefinieerd als essentiële SEH binnen de plannen voor de spoedzorg voor de toekomst.
 

De rol van de AIOS Spoedeisende Geneeskunde

Naast de essentiële stages, onderwijs en cursussen binnen de opleiding Spoedeisende Geneeskunde vindt de opleiding zoveel mogelijk plaats op de SEH onder supervisie van SEH-artsen. U behandelt alle 112 presentaties, zelfverwijzers en een groot deel van alle verwezen patiënten. Volwassenen én kinderen. Uiteraard bent u lid van het reanimatie- en traumateam, met hierin een duidelijk omschreven coördinerende rol.

Contactgegevens

De sollicitatie procedure voor de opleiding wordt georganiseerd door de NVSHA. Op de website is alle informatie te vinden. U kunt eveneens contact opnemen met met mevrouw N.E. Mullaart-Jansen, opleider of de heer T. Boeije, vice-opleider via ons secretariaat: mevrouw M. Rood: M.Rood-Bankras@westfriesgasthuis.nl.

Westfries Gasthuis

Het Westfriesgasthuis heeft een eigen instituut voor opleidingen en onderzoek: het Westfriesleerhuis. Dat is hét expertisecentrum op het gebied van kennis maken en kennis delen binnen het Westfriestgasthuis. Kennis delen door middel van onderwijs, opleiding en kennis- en informatieverstrekking. Kennis maken door middel van onderzoek, innovatie en evaluatie.
 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Westfries Gasthuis
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn

tel.: 0229 25 72 57
website: http://westfriesgasthuis.nl/opleiding-onderzoek/Paginas/Default.aspx