Opleiding Spoedeisende Geneeskunde Franciscus Gasthuis Rotterdam

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

De opleidingsgroep Spoedeisende Geneeskunde van het Franciscus Gasthuis bestaat uit 10 SEH-artsen: A. Rosendaal, D. Varin, S. Hillen, L. van den Hengel, S. Crama, L. Kroon, E. Zwets, V. Brown, I. Dekker en T. Huting. De opleider SEG is dr. de Ridder (chirurg/traumatoloog) en de plaatsvervangend opleider SEH-arts D. Varin. Iedere SEH-arts heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied en zijn allen lid van de opleidingsgroep en dus betrokken bij het opleiden van aios-seg. Daarnaast heeft iedere aios een SEH-arts als mentor.

Over de opleiding

Sinds 2009 is de opleiding Spoedeisende Geneeskunde aanwezig in het Franciscus Gasthuis. Ons ziekenhuis behoort tot de STZ-ziekenhuizen (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Momenteel (mei 2016) zijn er 6 aios-seg in opleiding. De opleiding is 3 jaar en wordt voor minimaal 50% op de SEH doorlopen. Daarnaast zijn er, conform het landelijke curriculum, verplichte stages zoals anesthesie, IC, cardiologie, kindergeneeskunde, HAP, ambulance, wetenschap en aan het einde van de opleiding een stage naar keuze. Wij hebben, naast deze verplichte stages, ook een aantal niet-verplichte stages ingepland zoals longgeneeskunde, neurologie, chirurgie en interne geneeskunde. Deze stages worden vanaf de SEH ingevuld. In 2012 zijn we gevisiteerd met een erkenning van 5 jaar. Sinds 1 januari 2016 zijn we gestart met Regionaal Opleiden in de OOR ZWN (Reinier de Graaf in Delft, Albert Schweitzer in Dordrecht en Erasmus MC in Rotterdam) en wisselen we onderdelen van de opleiding uit (oa een academische/trauma stage in het EMC). Het lokale onderwijs wordt samen met het EMC ingevuld.

Kwaliteit

In het Franciscus Gasthuis is een actieve Centrale Opleidings Commissie met een dagelijks bestuur dat maandelijks bijeenkomt. De COC ziet toe op het naleven van de afspraken rondom audits, (proef) visitaties, verbeterplannen en houdt maandelijks interne audits met arts-assistenten, waarna verbetermogelijkheden worden besproken met de opleider. De opleiding Spoedeisende Geneeskunde kent een PDCA cyclus (Plan Do Check Act) waarmee gestreefd wordt naar continue verbetering. Jaarlijks wordt er een verbeterplan opgesteld met input vanuit onder andere de opleidings(groep)vergaderingen, interne audits met aios-seg en de set-Q en D-rect.  Minimaal 4x per jaar vindt er een opleidingsvergadering plaats met de aios en de (plv) opleider en daarnaast een opleidingsgroepvergadering met alle SEH-artsen met vaste agenda punten en een actielijst. Alle leden van de opleidingsgroep hebben een Teach the Teacher cursus gevolgd. Vanuit de COC zijn regelmatig thema avonden voor de (plv) opleiders ter docentprofessionalisering.  Omdat onze aios regelmatig bij andere specialismen stage lopen hebben we 4x per jaar een Lokale Opleidings Commissie (LOC) vergadering waarin de stage begeleiders van de aios-seg zitten en we de stand van zaken rondom de opleiding, de stages en de voortgang van de aios-seg bespreken.

Show-and-tell

De opleiding Spoedeisende Geneeskunde in het Franciscus Gasthuis onderscheidt zich in de regio door de dagelijkse toepassing van Spoedechografie door SEH-artsen (io). Hiervoor komen regelmatig aios-seg van elders voor een keuzestage Spoedechografie. 3 SEH-artsen van de vakgroep zijn DEUS (Dutch Emergency UltraSound) instructeur. Daarnaast wordt er PSA toegepast en is er 24/7 supervisie van SEH-artsen.

 

Over de regio

Wij maken deel uit van de OOR ZWN samen met het Reinier de Graaf in Delft, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het Erasmus MC in Rotterdam. Wij zijn momenteel bezig onze opleiding verder te regionaliseren en de samenwerking met de ziekenhuizen in onze OOR uit te breiden. Dit doen we oa door regionaal te solliciteren en tijdens de opleiding de SEH-stage te gaan uitwisselen en is er voor onze aios een academische/trauma stage in het EMC ingepland.

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/