Kindergeneeskunde in het MUMC

Over de opleiding

Binnen het specialisme Kindergeneeskunde worden zuigelingen, kinderen en adolescenten behandeld. De behandeling is anders dan de behandeling van een volwassene. Bij Kindergeneeskunde zijn bijna alle specialismen vertegenwoordigd. Denk hierbij aan de kindercardioloog of de kinderneuroloog..

Kijk voor meer informatie over de opleiding en onze specialisten op onze website.

Kwaliteit

Het is simpel: als het om opleiden gaat, willen we graag kwaliteit bieden. Als het even kan: de beste kwaliteit. Om de vijf jaar vindt er een externe visitatie plaats. Maar intern zijn we ook voortdurend bezig met de kwaliteit van onze opleiding. Daarbij gebruiken we een aantal instrumenten. En als arts-assistent vervul je daar een rol in. Lees meer over ons interne kwaliteitsbeleid op onze website.

Show-and-tell

  • Het Maastricht Universitair Medisch Centrum ( MUMC ) beschikt over een Simulatiecentrum als centrale faciliteit, met een breed scala aan trainings-mogelijkheden, inclusief teamtrainingen
  • ruimte om onderzoek te doen naast opleid
  •  mogelijkheid om onderwijs te geven
  • mogelijk om in lokale danwel landelijke besturen plaats te nemen

De Maastricht UMC+ Academie

De Maastricht  UMC+ Academie is de verzamelnaam voor een brede waaier aan medische en zorgopleidingen. Het Maastricht UMC+ ontwikkelt en organiseert deze voor studenten en (toekomstige) professionals in de zorg. Het opleidingenaanbod loopt uiteen van medische vervolgopleidingen en opleidingen in de zorg tot en met praktische trainingen in het Simulatiecentrum.

Met vragen kun je terecht bij:
Academie Medische Vervolgopleidingen
Bezoekadres: Oxfordgebouw, niveau 2, kamer 2.R1.001
T 043 387 7577 / E danny.bransbrabant@mumc.nl

 

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs