Maag- darm-leverziekten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

  • Jouw opleiding staat centraal

We zetten jouw opleiding, je persoonlijke ambitie en je talenten centraal. Binnen de kaders van de opleidingseisen maken we samen met jou een persoonlijk opleidingsplan en proberen de opleiding zoveel mogelijk aan jouw wensen en behoeften aan te passen.

  • Je leert continu en past de kennis direct toe in de praktijk

De structuur en de werkwijze is zodanig dat opleiden een integraal onderdeel uitmaakt  van het functioneren van de afdeling Maag-darm-leverziekten van het JBZ. Het is als het ware verankerd in alle activiteiten en dagelijkse werkzaamheden. Daardoor is het opleiden een continu proces, waarbij je het geleerde direct kunt toepassen in de zorg voor je patiënten.

  • Intensieve regionale samenwerking

Er is een nauwe samenwerking met de opleiding in het UMCN St. Radboud. Er is een regionaal opleidingsplan, er worden regionale onderwijsmiddagen georganiseerd en er vindt regelmatig overleg plaats tussen de opleiders. Door deze intensieve samenwerking sluiten de opleiding in het JBZ en in het UMCN St. Radboud heel goed op elkaar aan.

  • Groot aanbod van pathologie

De afdeling MDL is een grote afdeling, waarbij zowel in de klinische als in de poliklinische patiënten zorg een breed scala aan pathologie voorbij komt. Dit zorgt ervoor dat je kennis maakt met alle facetten van de MDL praktijk.

Daarnaast krijg je alle gelegenheid om endoscopieën te verrichten en je de praktische vaardigheden van het vak eigen te maken.

  • Goede sfeer

De afdeling kenmerkt zich door een goede sfeer. De omgang is collegiaal en persoonlijk. Dit resulteert in een plezierige samenwerking en een veilig opleidingsklimaat.

  • Interne vooropleiding en perifere deel van de MDL opleiding in een kliniek

We streven er naar om de interne vooropleiding en de twee perifere jaren van de MDL opleiding beiden in het JBZ te laten plaatsvinden. Dit heeft als voordeel dat je bij aanvang van de MDL vervolgopleiding het ziekenhuis al kent en je vertrouwt bent met de logistiek. De MDL artsen in (voor)opleiding vormen een hechte groep, die jaren samen werkt en heel plezierig met elkaar omgaat.

Opbouw en inhoud van de opleiding MDL

De totale opleiding tot MDL-arts duurt 6 jaar, waarvan de eerste twee jaar bestaat uit vooropleiding op de afdeling Interne Geneeskunde. De MDL-opleiding JBZ verzorgt twee van de vier jaar van de vervolgopleiding tot MDL-arts.

Voor meer informatie over de opleiding zowel als het opleidingsplan is te vinden op onze website.

 

Hoe geven we dit vorm?

De afdeling kenmerkt zich door korte lijnen en een intensieve samenwerking. Er wordt gehecht aan een collegiale atmosfeer en een veilig opleidingsklimaat. Benadering van de aios is persoonlijk en er wordt veelvuldig feedback gegeven en ontvangen. Hierbij wordt gewerkt vanuit een positieve invalshoek: niet alleen wat er fout gaat, maar vooral datgene wat goed gaat en datgene wat bijgeleerd kan worden is de focus.

Persoonlijke aandacht voor de aios wordt ook bevorderd door het mentorsysteem, waarbij elke aios een MDL arts als mentor toegewezen krijgt. Zo is er voor de aios naast de opleider een gemakkelijk en laagdrempelig benaderbaar aanspreekpunt.

De opleiding wordt gedragen door het gehele opleidingsteam. Alle MDL artsen zijn zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het opleiden en eenieder heeft taken in de opleiding.

Binnen de afdeling is er een cultuur van laagdrempelig aanspreken en wordt veelvuldig feedback gegeven. Ook de aios worden gestimuleerd om een bron van feedback te zijn, wat resulteert in zelfreflectie voor de leden van het opleidingsteam. Door middel van Effect, een meetinstrument waarmee de aios feedback aan de opleiders geven, en door meting van het opleidingsklimaat met behulp van D-rect wordt inzicht verkregen in verbeterpunten. Deze worden vervolgens geconcretiseerd en er wordt een actieplan opgesteld. Op deze wijze wordt gewerkt aan continue zichtbare en meetbare verbetering.

 

Onze visie op opleiden

Wij hebben het opleiden hoog in het vaandel staan. We zijn enthousiast over ons vak en willen onze kennis en kunde graag overdragen aan de aios. Door middel van stimuleren en motiveren willen wij aios uitdagen om  het beste uit zichzelf te halen. Wij zorgen ervoor dat er voor de aios een gevarieerd aanbod is, waarbij onder supervisie geleerd wordt. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan theoretisch onderwijs aan de aios.

Het opleiden van aios betekent ook veel voor de manier waarop wij zelf ons vak uitoefenen. Het zorgt ervoor dat we continu geprikkeld blijven om ontwikkelingen in ons vakgebied te volgen, ons eigen handelen te expliciteren, kritisch te beschouwen en te verantwoorden. Hierdoor bieden we niet alleen een goede opleiding maar zorgen we er ook voor dat de kwaliteit van patiëntenzorg op hoog niveau blijft.

De vorm en de structuur van de opleiding is afgeleid van het landelijk opleidingsplan Herstructurering Opleiding Maag-darm-leverziekten (HOM-rapport). De opleiding is competentiegericht en de structuur is duidelijk vastgelegd.

Wij onderschrijven het belang van het expliciet maken van competenties. Dit maakt duidelijk wat het beroep van de MDL arts inhoudt en waar de opleiding voor staat. Door het beschrijven van leerdoelen, leermiddelen en toetsing maken wij concreet wat wij van de aios verwachten en dragen wij er zorg voor dat de aios dit ook kan leren. Expliciteren van het geleerde maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Het biedt daarmee ook beter de mogelijkheid tot het vaststellen van individuele leerdoelen: waar besteden we extra aandacht aan of wat is al in voldoende mate ontwikkeld. Daardoor hoeft ook niet nodeloos energie gestoken te worden in competenties die al op hoog niveau zijn ontwikkeld en kan extra aandacht worden besteed aan andere, individuele competenties.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

 

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap