Ziekenhuisfarmacie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar en is gebaseerd op een concentrisch model. Dit houdt in, dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. logistiek, bereidingen en laboratoriumonderzoek) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen. Hierdoor vindt meer verdieping en verbreding van kennis en ervaring plaats. De filosofie achter de opleiding is dat het grootste leereffect wordt verkregen wanneer kennis en ervaring in de praktijk worden toepast. De leerdoelen en eindtermen van de opleiding vormen de leidraad van de opleiding. Dit opleidingsplan is opgesteld door de opleidingsgroep. Het vormt de basis voor het individuele opleidingsplan van de ziekenhuisapotheker in opleiding (AIOS ZF). Onder eindtermen worden de competenties van de aios ZF tijdens en aan het eind van de opleiding verstaan. Onder leerdoelen vallen de te vormen kennis, vaardigheden en attitude van de AIOS ZF.

De opleiding is in juni 2013 gevisiteerd en heeft deze glansrijk doorstaan met een erkenningstoekenning van vijf jaar.

Meer informatie over de opleiding, zowel als het opleidingsplan, is te vinden op de webiste.

Samenwerking met UMC St Radboud

De opleiding vindt het van belang dat de aios ZF tijdens de opleiding mede kennis maakt met de werkwijze van een ziekenhuisfarmacie in een academische setting. Hiermee anticipeert de opleiding ook op landelijke ontwikkelingen. ZANOB en UMC St Radboud hebben samenwerkingsafspraken gemaakt om in de komende jaren de opleiding gezamenlijk aan te bieden. In deze samenwerking wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten van beiden waardoor het een complete opleiding is die aangeboden wordt. Hiermee anticipeert de opleiding ook op landelijke ontwikkelingen. In de nieuwe opleidingseisen is het opleiden in twee instellingen een vereiste.

 

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Overig

Mogelijkheid Klinische Farmacologie

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap