Kindergeneeskunde in het Antonius Ziekenhuis

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

De opleiding Kindergeneeskunde in het STZ Ziekenhuis St. Antonius Nieuwegein biedt je de kans om in een veilig en ambitieus opleidingsklimaat als kinderarts te werken en de rol van supervisor en eindverantwoordelijke te leren. Er is een postIC HC Neonatologie en een breed aanbod aan kindergeneeskundige problematiek. Je kunt participeren in een verscheidenheid aan multidisciplinaire en subspecialistische spreekuren. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een rol in het afdelingsmanagement te verrichten.

De vakgroep bestaat uit 16 kinderartsen, ongeveer 12.5 fte. Binnen de vakgroep zijn er 6 geregistreerde subspecialisten: 2 neonatologen, een kinderendocrinoloog, een kinderlongarts, een kinderarts voor erfelijke en aangeboren afwijkingen en een farmacoloog. Tevens is er zeer nauwe samenwerking met een kinderneuroloog van de maatschap Neurologie.

Over de opleiding

De opleiding tot kinderarts vindt zowel in het St. Antonius Ziekenhuis als binnen het cluster van het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMCU plaats. Doorgaans volgt u als AIOS het eerste anderhalf jaar van de opleiding in het St. Antonius. In deze periode loopt u drie stages van zes maanden. Onder de supervisie van de begeleidende kinderarts leert u de patiëntenzorg op de afdelingen Grote Kinderen, Neonatologie en Kraamzorg en op de polikliniek zelfstandig uit te voeren. Verder participeert u samen met de ANIOS in de diensten. Kijk voor meer informatie over de opleiding in het lokale opleidingsplan en op de website.

Waarom kiezen voor het Antonius?

  • Het St. Antonius beschikt als topklinisch opleidingsziekenhuis over diverse faciliteiten om het leerklimaat te optimaliseren. Zo beschikt het ziekenhuis over een eigen Academie ,die professionals vele mogelijkheden biedt om (verder) te leren en zich te ontwikkelen. Aanwezig zijn: een collegezaal, medische bibliotheek en twee skillslabs.
  • Daarnaast wordt er bij het St. Antonius competentiegericht opgeleid. Behalve de medische inhoud, zijn ook attitude en professionaliteit belangrijke aspecten die worden bijgehouden en getoetst.
  • Eén van de kinderartsen is vertrouwenspersoon voor AIOS in het ziekenhuis. De Centrale Opleidingscommissie heeft deze functie ingesteld om AIOS van ieder specialisme de kans te geven conflicten of andere zorgen over werk en opleiding met een onafhankelijk specialist te kunnen delen.

Informatie/solliciatie

Voor meer informatie of sollicitatie kun je contact opnemen met:
Dhr. Dr. W.A.F. Balemans, kinderarts-pulmonoloog, opleider Kindergeneeskunde
Telefoon : 030 - 609 20 71
E-mail: w.balemans@antoniusziekenhuis.nl
Mw. Drs. M. ten Berge, kinderarts, lid bestuur vakgroep
Telefoon: 030 – 609 2071
Email: m.berge@antoniusziekenhuis.nl                                                                                                                             

Over de regio

Binnen het cluster wordt er samengewerkt met de volgende instellingen:

  • UMCU/Wilhelmina KZH
  • Gelderse Vallei
  • Gelre Ziekenhuis
  • Meander Medisch Centrum

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/