Kindergeneeskunde in het Antonius Ziekenhuis

Over de opleiding


Opleidingsgroep
Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een grote kinderafdeling voor algemene kindergeneeskunde en kinderen die geopereerd moeten worden (25 bedden) en een neonatologie-afdeling met twaalf high care bedden en tien medium care bedden. Vanaf 2018 is er een separaat moeder-kind (geboorte)centrum op locatie Utrecht. Door de grootte van de vakgroep bestaan er verschillende subspecialisaties en aandachtsgebieden, zoals: neonatologie en post-IC (volgens principes family centered care), syndroom van down, diabetes mellitus, endocrinologie, urologie, incontinentieproblematiek, ADHD, kinderneurologie, infectieziekten, chronische buikpijn, astma en longproblematiek, eczeem, obesitas, syndromale en erfelijke aandoeningen en ontwikkelingspathologie.

Daarnaast wordt er in samenwerking met het UMCU en het AMC wetenschappelijk onderzoek verricht. Er lopen verscheidene onderzoeken, zoals onderzoek bij obesitas, buikpijnonderzoek, rol van hypnotherapie bij hoofdpijn en onderzoek bij huilbaby’s.

Er zijn 23 kinderartsen werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde. Zij werken samen met het WKZ/UMCU voor zowel de patiëntenzorg als de opleiding kindergeneeskunde.

Opleiders
Drs. Ingrid Lukkassen en drs. Maartje ten Berge zijn de opleiders van de afdeling Kindergeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis. Ingrid Lukkassen is naast opleider ook  professioneel coach. 

Cultuur
De afdeling kindergeneeskunde streeft naar een open en veilig opleidingsklimaat. Overdrachten en besprekingen zijn bedoeld om excellente patiëntenzorg neer te zetten en om met elkaar te leren onder het motto Life long learning voor iedereen.

Opleiding

De opleiding tot kinderarts vindt zowel in het St. Antonius Ziekenhuis als binnen het cluster van het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMCU plaats. Doorgaans volgt de aios de eerste anderhalf jaar van de opleiding in het St. Antonius. In deze periode doet de aios drie stages van zes maanden, namelijk  de afdeling Grote Kinderen, afdeling Neonatologie/kraam en  Polikliniek. Het is de bedoeling dat de volgende EPA’s uit het nationale opleidingsplan kindergeneeskunde TOP2020 worden behaald: ‘afdeling algemeen ziekenhuis’, ‘polikliniek enkelvoudige problematiek’ en ‘zorg voor de pasgeborenen tot en met high care level’.

In het St. Antonius Ziekenhuis wordt competentiegericht opgeleid volgens het landelijk opleidingsplan TOP2020. Behalve de medische inhoud, zijn ook attitude en professionaliteit belangrijke aspecten die worden geleerd en getoetst. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling in de niet- klinische kerntaken (NKKT) zoals ontwikkeling van medisch leiderschap, kennis over patiënt veiligheid en kwaliteitszorg. Bovendien wordt er veel tijd ingepland voor onderwijs en zelf onderwijs leren geven. Tijdens de opleiding wordt de aios begeleid door een mentor en is er de mogelijkheid deel te nemen aan een intervisiegroep met aios van andere disciplines. Ook aios worden opgeleid en krijgen op maat begeleiding om zich te ontwikkelen en hun carrière vorm te geven.

Na anderhalf jaar in het St. Antonius ziekenhuis gaat de aios voor IC stages (PICU en NICU), deel-specialistische afdelingen en poli's de rest van de opleiding afronden in het UMCU/ WKZ. Sommige aios komen in hun 4e jaar terug voor een korte supervisiestage (3 mnd) op de afdeling grote kinderen (in overleg met de opleider van het UMCU).

Profileren
In het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk een profileringsstage kindergeneeskunde van een ½ jaar te lopen in het St. Antonius Ziekenhuis. De aios wordt volledig verantwoordelijk over de opname afdeling en doet een zelfstandige polikliniek. Hierbij draait het voornamelijk om supervisie van jongere jaars arts-assistenten en co-assistenten met eindverantwoordelijkheid voor patiëntenzorg en organisatie van de afdeling. De laatste jaars aios krijgt tevens een verbeterproject, passend bij de verdere ontwikkeling van de NKKT en medisch leiderschap.

Interne kwaliteit
De opleiding wordt aldoor verder ontwikkeld en verbeterd samen met de aios. Maandelijks spreekt de opleider informeel met de aios over knel- en verbeterpunten van de opleiding en formeel wordt 4x per jaar een opleidingsvergadering gehouden tussen aios en de opleidingsgroep die wordt voorbereid en voorgezeten door de aios.

Aios zeggen over onze opleidingskliniek het volgende
Lilly Verhagen: “Zien én gezien worden: meer dan genoeg exposure om niet uitgeleerd te raken en opleiders die verder kijken dan je witte jas. Een hele diverse groep met verschillende persoonlijkheden en inhoudelijke aandachtsgebieden, met als gemeenschappelijke delers een focus op evidence-based medicine en de wil om samen met jou te werken aan je eigen ontwikkeling.”
Eric van Diessen:Kindergeneeskunde in Nieuwegein: een kritische en uitdagende leeromgeving, met diversiteit aan pathologie en een vakgroep die actief bezig is met zorgverbetering. Een ideale basis voor mijn ontwikkeling tot kinderarts." 
Laila van der Heijden (voorzitter Junior afdeling NVK): “Ik heb bij de kindergeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis een zeer prettig en veilig opleidingsklimaat ervaren met een enthousiaste en bevlogen vakgroep die in staat is een inhoudelijk sterke opleiding neer te zetten met daarnaast veel oog voor persoonlijke ontwikkeling.”

Sollicitatieprocedure en toelatingseisen
Kandidaten voor een opleidingsplaats worden door alle participerende opleiders geselecteerd in het cluster Utrecht. Kandidaten die ANIOS zijn geweest, kunnen voorgedragen worden door de perifeer werkende opleiders. Sollicitaties kun je richten aan Dr. J. Frenkel, opleider kindergeneeskunde aan het UMCU. Het maken van een kennismakingsafspraak wordt aanbevolen. Een sollicitatie voor een ANIOS plaats kan worden gericht aan het secretariaat kindergeneeskunde, t.a.v. kinderarts Maartje ten Berge (kindergeneeskunde@antoniusziekenhuis.nl). Voor informatie: 088 320 6325.                                                                                    

Over de regio

De opleiding tot kinderarts vindt zowel in het St. Antonius Ziekenhuis als in het Wilhelmina Kinderziekenhuis plaats. Deelnemende clusterpartners naast het St. Antonius Ziekenhuis zijn de Gelders Vallei (Ede), Meander Ziekenhuis (Amersfoort) en Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn).

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/