Neurochirurgie in het AMC

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

In het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam (NCA) werken de afdelingen Neurochirurgie van het VU medisch centrum en het AMC intensief samen.

Het NCA is een tertiair verwijscentrum voor de bijzondere neurochirurgie met een verwijzingsgebied van ongeveer 1.3 miljoen mensen. Voor meer informatie en samenstelling van de opleidingsgroep kijk eens op: http://www.neurochirurgischcentrumamsterdam.nl.

Over de opleiding

De opleiding wordt in samenwerking met het AMC en OLVG –West vormgegeven.

De opleiding neurochirurgie bestaat niet uit modules of stages, maar uit opleidingsthema’s. Aios zien gedurende de gehele opleiding hetzelfde type patiënt (bijvoorbeeld patiënten met rugaandoeningen, gevat in het opleidingsthema ‘Spinaal I en II’). De vaardigheid van de aios in het kunnen behandelen van de complexiteit van de aandoening neemt toe naarmate de opleiding vordert.

De indeling van de opleiding neurochirurgie staat beschreven in Het landelijk opleidingsplan (MOTION).

De aios van het AMC gaan gedurende hun opleiding 2 x 6 maanden naar VUmc voor verdieping in de thema’s Tumor I en Tumor II.
In VUmc is er (naast de algemene neurochirurgie) expertise op het gebied van:

 • Hersentumoren
 • Epilepsiechirurgie
 • Kinderneurochirurgie, i.h.b.
  • Obstetrische Plexus Brachialis Letsel
  • Selectieve Dorsale rhizotomie

De aios van VUmc gaan gedurende hun opleiding 2 x 6 maanden naar het AMC voor verdieping in het thema Neurovasculair.
In het AMC is er (naast de algemene neurochirurgie) expertise op het gebied van:

 • Deep Brain Stimulation
 • Vasculaire neurochirurgie
 • Endoscopische schedelbasis chirurgie, incl hypofysetumoren
 • Kinderhersentumoren

Kwaliteit

Om vanuit onze visie goed zicht te houden en te krijgen op de kwaliteit van onze opleiding doen wij het volgende:

 • Opleidingsvergadering: 4 x per jaar met aios en stafleden. Deze wordt genotuleerd en de actiepunten opgevolgd.
 • Niet patiëntgebonden onderwijsactiviteiten (zie 6. onderwijs)
 • Inzet van evaluatie instrumenten te weten:
  • Interne visitatie 1 x 5 jaar
  • SETQ, 1 x per 5 jaar, 100 % deelname stafleden
  • D-rect, 1 x per 5 jaar
 • Bespreken van deze uitkomsten in de stafvergadering
 • Bespreken van deze uitkomsten in de opleidingsvergadering
  • Scholen van stafleden:TtT  basis voor alle stafleden
  • BKO voor degenen die veel onderwijsactiviteiten hebben
 • Onderwijs en opleiden als vast agendapunt op de stafvergadering

Verder:

 1. Verzuimregistratie: wordt bijgehouden. Bij afwijkingen van gemiddeld wordt door afdelingshoofd of opleider actie ondernomen. Omdat de aiosgroep klein is,is hier continu zicht op
 2. Arbeidstijden bewaken. Wordt door de oudste aios in Harmony bijgehouden. Bij afwijkingen volgt overleg met het afdelingshoofd of opleider.
 3. Jaargesprekken: minimaal 1 x per jaar heeft de aios een gesprek met afdelingshoofd en opleider

Show-and-tell

 • De opleiding wordt op individuele basis afgestemd. Dit biedt ruimte om samen met je opleider richting te geven aan je opleiding.
 • Versnelling mogelijk op basis van eerder verworven competenties
  (zie ook de website van SOM)
 • NCA biedt een specialistische patiëntenpopulatie die je in staat stelt om vaardigheden te ontwikkelen.

Over de regio

In de regio werken de volgende instellingen samen bij de opleiding tot neurochirurg:

VUmc , AMC, OLVG-West

De aios van VUmc en AMC gaan gedurende hun opleiding 2 x 3 maanden naar het OLVG-West.
voor de thema’s Spinaal I en Spinaal II.

Lees meer over Team professionalisering en de regio.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm