Het Academisch Medisch Centrum (AMC)- Stages Anesthesiologie

Over de opleiding

Het Academisch Medisch Centrum (AMC)

 

Het AMC behoort met circa 1000 bedden en jaarlijks meer dan 50.000 opnamen tot de vijf grootste ziekenhuizen van Nederland. Het vervult een rol als algemeen regioziekenhuis, maar circa 60% van de patienten zijn verwezen voor hooggespecialiseerde zorg. De meer dan 8.000 werknemers - allen betrokken bij de kerntaken patientenzorg, onderzoek en opleiding - zijn ondergebracht in één gebouw. Dit leidt tot een dynamische werkomgeving waarin kennis en kunde laagdrempelig gedeeld worden. De verhouding tussen collega’s binnen- en buiten verschillende disciplines is over het algemeen open en weinig hierargisch.

Tot de speerpunten van het AMC behoren onder andere immunologie en infectieziekten, cardiovasculaire ziekten, gastro-enterologische ziekten, gynaecologische oncologie en ‘deep brain stimulation’ bij ernstige dwangstoornissen. Daarnaast is het AMC één van de 11 Nederlandse traumacentra.

Het AMC ligt naast trein- en metrostation Holendrecht en is daardoor goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Fietsen vanuit Amsterdam Centrum duurt ongeveer een half uur.

 

De afdeling Anesthesiologie

De afdeling anesthesiologie in het AMC bestaat uit circa 40 anesthesiologen, circa 50 arts-assistenten in opleiding en ongeveer 70 anesthesiemedewerkers. De afdeling wordt geleid door professor Wolfgang S. Schlack en professor Markus W. Hollmann. De verschillende anesthesiologische deelspecialismen en aandachtsgebieden zijn ruim vertegenwoordigd op de afdeling. Er is ‘24/7’ een dienstdoende anesthesioloog in huis en deelspecialisten zijn oproepbaar. Rond een aantal hoog-complexe ingrepen, zoals oesophaguscardiaresecties, wordt gestreefd naar een vaste groep van een beperkt aantal anesthesiologen (‘dedicated team’) om expertise te centreren. Naast de perioperatieve zorg op het operatiecomplex, hebben de anesthesiologen ook taken op diverse ‘buitenlocaties’. Zo speelt de afdeling anesthesiologie een sleutelrol bij de opvang van trauma- en anderszins vitaal bedreigde patienten op de Spoedeisende Hulp en is een anesthesioloog (in opleiding) teamleider bij reanimaties in het ziekenhuis. Procedurele sedatie wordt, onder supervisie van de anesthesiologen, toegepast door hiervoor gediplomeerde anesthesiemedewerkers. Echogeleide perifere zenuwblokkaden worden niet alleen op perioperatief toegepast, maar ook bij traumapatienten op de Spoedeisende Hulp. De afdeling werkt nauw samen met de Intensive Care. Voor postoperatieve intensieve zorg <24 uur kunnen patienten op de ‘high-care’ van de afdeling anesthesiologie verblijven. Er is een actieve sectie pijngeneeskunde die zorg draagt voor zowel klinische- als poliklinische patienten. Er lopen diverse onderzoeksprojecten op de afdeling. Wekelijks wordt er gestructureerd onderwijs georganiseerd voor de arts-assistenten en er vinden maandelijks refereeravonden plaats.

 

De differentiatiestage

Hier een beschrijving met leerdoelen die behaald zullen worden van de verschillende stages die we aanbieden, te weten:

 

 

 

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm