Nieuwe Opleidingsetalage biedt meer mogelijkheden

J. van den Brink
29 oktober 2015

Het zal de gebruikers van de Opleidingsetalage niet ontgaan zijn: sinds deze zomer is de website vernieuwd en verbeterd. De website biedt nu veel meer handige functionaliteiten. Zo kun je praktijkervaringen en interessante informatie delen in de Kenniswerkplaats. Opleidingen kunnen zichzelf presenteren door inzicht te geven in de opbouw van de opleiding, de expertise van de opleidingsgroep en voorzieningen voor aios. Ook is er op de nieuwe website meer aandacht voor het regionaal opleiden. 

De Opleidingsetalage is de enige plek waar al deze informatie gebundeld wordt en eenvoudig doorzoekbaar is. Dit maakt het niet alleen voor aios, maar ook voor basisartsen en anios een handig instrument om de regie nemen over hun opleiding. Immers, pas als je inzicht hebt in de regionale opleidingsmogelijkheden, kun je jouw opleiding zo inrichten dat hij je optimaal voorbereid op je toekomstig beroep.