Disclaimer

De Federatie Medisch Specialisten heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inrichting van dit platform. In dat kader attendeert de Federatie de academies, leerhuizen en andere opleiders regelmatig erop hun opleidingsaanbod volledig, juist en actueel te houden. De Federatie erkent geen aansprakelijkheid door eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het opleidingsaanbod en is derhalve niet aanspreekbaar voor schade, overlast of ongemak noch voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de opleidingsetalage.