Contact

Het bureau van de Opleidingsetalage is gevestigd in Domus Medica te Utrecht (Papendorp).

Postadres

Federatie Medisch Specialisten
Bureau Opleidingsetalage

Mercatorlaan 1200
3528 BL  Utrecht
T: 088 - 505 34 34
E: etalage@demedischspecialist.nl


Voor meer informatie over medische vervolgopleidingen, ga naar:  www.medischevervolgopleidingen.nl